Ontmoet Li An van Drinkbare Vecht bij De Koppel

Li An Phoa, ecoloog en oprichter van Drinkable rivers, is op 19 juni van ca. 10.30 tot 11.30 uur te gast bij De Koppel. Er zijn enkele leuke activiteiten en een ieder die dat wil, kan Li An ontmoeten om haar verhaal te horen. Li An is op 9 juni in Duitsland gestart met een wandeling langs de Vecht om aandacht te vragen voor waterkwaliteit onder de noemer ‘Drinkbare Vecht’.

Al duizenden kilometers legde Li An al af voor haar missie om weer te kunnen drinken uit de rivieren. Ze wandelde in Canada, maar ook langs de Maas en de IJssel. En nu dus langs de Vecht: ‘Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het ecosysteem weer in balans’.

Met de wandeling wordt aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit van de Vecht door open gesprekken met mensen die mee willen wandelen of ontmoetingen die plaatsvinden. Zo wandelde ze de afgelopen dagen al met burgemeesters, vissers en inwoners, en was ze op bezoek bij boeren, in natuurgebieden en in een kunstenaarsdorp. Ze deed watermetingen met schoolklassen.

Ze vraagt wat de Vecht voor mensen betekent en wat zij kunnen doen voor een drinkbare Vecht.

Komend weekend steekt ze de grens over en op 19 juni is zij te gast bij De Koppel. Zij krijgt een rondleiding, het IVN verzorgt een plantenexcursie en waterschap Vechtstromen doet waterproefjes. Maar een gesprek met Li An kan ook.
Wie nader kennis wil maken met deze inspirerende persoonlijkheid en haar missie is van harte welkom om langs te komen. Graag even aanmelden via info@dekoppel.com, maar gewoon binnenlopen mag ook.

Meer info

Meer info over Drinkbare rivieren of ergens anders meelopen met de wandeling? Kijk op www.ruimtevoordevecht.nl/drinkbarevecht. Deel daar ook wat u kunt doen om een drinkbare Vecht dichterbij te brengen!


Tekst: Ariane Kamerman
Foto’s: NOOS

Gerelateerde berichten