Bijeenkomst klankbordgroep Kindplein Oost

Klankbordgroep Kindplein Oost in Ommen houdt dinsdag 21 maart een inloopbijeenkomst. Deze is van 18.00 tot 20.00 uur bij OBS Het Palet in Ommen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er voor belangstellenden twee uitwerkingen te zien van het toekomstige Kindplein Oost. De reacties daarop neemt de klankbordgroep mee in haar advies aan de gemeente. De klankbordgroep adviseerde vorig jaar om, naast de huidige Aldi-locatie, ook de braakliggende kavel aan de Nicolaas Maesstraat (ten noorden van Het Palet) te onderzoeken als mogelijke locatie voor het Kindplein Oost.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies voor een bredere verkenning opgevolgd. De resultaten van de twee uitwerkingen zijn tijdens de inloopbijeenkomst op 21 maart te bekijken. Daarnaast is er ruimte om te reageren. De klankbordgroep gaat deze informatie gebruiken voor haar advies aan de gemeente. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad, ná afweging van alle belangen, een besluit. De verwachting is dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep van het toekomstige Kindplein Oost is een vertegenwoordiging van omwonenden van de Alteveerweg, Nicolaas Maesstraat, de wijk Alteveer, De Strangen en Vlierlanden. Deze klankbordgroep is opgericht in december 2021, nadat de gemeenteraad de huidige Aldi-locatie als voorkeurslocatie voor het Kindplein Oost had aangewezen.

 

Kindplein Oost

Het toekomstige Kindplein Oost bestaat uit de partners OBS Het Palet, CBS De Kardoen en kinderopvang De Kleine Kunst. De partners hebben als gezamenlijke ambitie om kansen voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar te creëren vanuit een doorgaande leerlijn voor opvang, onderwijs en specifieke zorg binnen het Kindplein Oost. Het doel is de oplevering van een nieuw Kindplein in de zomer van 2025. Meer informatie over het locatie-onderzoek is te vinden op de gemeentelijke website van Ommen.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 21 maart van 18.00 tot 20.00 uur bij OBS Het Palet.
Het Palet is te vinden aan de Haarsweg 91 in Ommen.

 

Kindplein West

Er is al een Kindplein West. In Kindplein West (in de wijk Dante, Patrijsstraat) zijn de basisscholen GBS Guido de Bres, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp samen met kinderopvang De Kleine Kunst gevestigd. Kindplein West is een nieuw energieneutraal onderkomen.

Sinds half augustus gaan de kinderen van deze scholen in het nieuwe gebouw naar school. Kijk voor meer informatie over Kindplein West op de gemeentelijke website van Ommen.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde berichten