Wijziging bestuur Dierenopvang Koningen

In het eerste kwartaal van 2023 is het bestuur van de Stichting Dierenopvang Koningen in Balkbrug opnieuw vormgegeven. Er zijn 4 nieuwe mensen toegetreden tot het bestuur, dat nu uit 5 personen bestaat.

Dierenopvang Koningen houdt zich vooral bezig met de opvang van honden en katten uit binnen- en buitenland. De opvang is in 2009 opgericht door Astrid Koningen. In 2013 is de opvang omgevormd naar een stichting. Inmiddels verzorgt de Stichting de opvang van zwerfhonden en -katten voor de gemeenten Hardenberg, Ommen en Staphorst.

 

De dagelijkse verzorging van de dieren wordt door een aantal vaste medewerkers gedaan. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het begeleiden van de vrijwilligers, hulpkrachten en de aanwezige stagiaires. Stichting Dierenopvang Koningen is een erkend leerbedrijf. Er worden onder andere stageplaatsen aangeboden voor de opleiding Dierverzorging mbo-niveau 2 t/m 4. Ook mensen in een re-integratie- of arbeidsparticipatietraject krijgen er de kans om hun plek weer te vinden.

 

De Stichting is voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van vaste donateurs, bedrijfsdierenvrienden, dierenwelzijnorganisaties en bijdragen naar aanleiding van oproepen voor specifieke doelen en dergelijke. Op Facebook telt de opvang meer dan 15.000 volgers.

 

Oud-bestuursleden Inge Buursema-Seinen en Paula van den Berg hebben het stokje vol vertrouwen overgedragen aan Ariane Kamerman, Esther van der Vloet, Marjolijn Eillebrecht en Patrick Oldeman. Anne-Miek Stroomer blijft aan als penningmeester in de nieuwe samenstelling. De nieuwe bestuursleden zijn al jaren betrokken bij de Stichting en enthousiast begonnen in hun nieuwe rol, waarbij toekomstige huisvesting van de dieren een belangrijke uitdaging wordt.

 

Zaterdag 3 juni is de jaarlijkse open dag. U wordt van harte welkom geheten!
Meer weten, zie www.dierenopvangkoningen.nl


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde berichten