Warm weer lokt zwemmers water in

Het is eindelijk prachtig en warm weer, voor velen dan ook een mooie aanleiding om weer eens een duik te nemen.

Zwem niet in onofficieel zwemwater. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden. Dat staat ook vaak vermeld op waarschuwingsborden bij de bouwwerken. Dat kan levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe het onder en in het water is. De inrichting is vaak niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn meestal te steil en dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming.

U kunt het beste zwemmen op aangewezen officiële zwemlocaties. Daar staan namelijk ook informatieborden. Het waterschap controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op borden te zien. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op zwemwater.nl en in de zwemwater app.

Het waterschap raadt mensen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water is de kwaliteit niet gecontroleerd. Er kunnen lozingen of overstort (bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van het riool in hebben plaatsgevonden.

Er is verder kans op de aanwezigheid van de E.coli bacterie, waar je ziek van kunt worden en ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in zitten. Bovendien is er bij warm weer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.

 

 

Gerelateerde artikelen