Vroomen over Ommen ‘Elkaar vasthouden’

Ommen – Burgemeester Hans Vroomen heeft dinsdag tijdens de Nieuwjaarsontmoeting zijn Nieuwjaarstoespraak gehouden. Deze ging van start met ‘Elkaar vasthouden in Ommen’.

Op 10 januari 2023 hield gemeente Ommen, samen met Ondernemersvereniging Ommen, Zelfstandig professionals Ommen, Koninklijke Horeca Nederland afd. Ommen en Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen de Nieuwjaarsontmoeting voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Tijdens de nieuwjaarsontmoeting die plaatsvond in het Vechtdal College werd een bijdrage voorgedragen door Ria Kroon, namens Stichting 775 jaar Stadsrechten Ommen. Daarnaast was er traditioneel de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hans Vroomen.

Nieuwjaar 2023: Elkaar vasthouden in Ommen

Burgemeester Hans Vroomen refereerde in zijn toespraak aan de brand die op 30 december plaatsvond op een agrarisch bedrijf in Vilsteren. Hierover zei hij: “In het begin van de middag van 30 december werd ik gebeld met de mededeling, dat er een stal in brand stond bij een boerderij in Vilsteren. Er waren gelukkig geen slachtoffers, maar de impact op het boerengezin was groot werd mij verteld.

Toen ik een halfuurtje later aankwam was de brandweer inmiddels aan het nablussen. De stal en de machines waren verloren. 12 stuks jongvee hadden de brand niet overleefd. In de ogen van de jonge boer en zijn vader zag ik verdriet en ontreddering. De brand was een grote schrik, maar vooral het feit dat de helft van zijn jongvee niet kon worden gered deed pijn.

Wat ik in Vilsteren aantrof was voor mij 2022 in een notendop. Verdriet om het verlies en onzekerheid over de toekomst. Het signaal: “wij zijn in nood” hing aan de gevel. Maar ik zag meer. Vrijwilligers die als brandweerlieden aan de slag zijn om de brand te blussen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Een buurman die het geredde vee opvangt. En buren die hun steun laten blijken door het getroffen gezin een hart onder de riem te steken. Als ik het plat sla zie ik een samenleving van mensen die elkaar helpen en nabij zijn als het er op aan komt. Het beeld van deze brand in de middag van 30 december laat zien hoe krachtig onze samenleving is.”

Opvang Oekraïners en asielzoekers

Ook sprak Vroomen over de opvang van Oekraïners en asielzoekers in de gemeente Ommen: “De inzet van onze samenleving beperkt zich overigens niet tot hulp aan mensen die onze directe buren zijn. De verschrikkelijke oorlog die op 24 februari van het afgelopen jaar is begonnen, laat ook Ommen niet onberoerd. Al veertien dagen na het begin van de oorlog worden in Lemele bijna 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ik zie en waardeer de inzet en betrokkenheid van iedereen die bij deze opvang betrokken is. Ommenaren voelen zich niet alleen betrokken bij de naaste buur.

Ook heb ik er bewondering voor, dat we in Ommen afspraken kunnen maken met omwonenden over hoe we kinderen opvangen die asiel zoeken. En natuurlijk begrijp ik de zorgen en de boosheid als de mededeling komt: “we gaan in dit hotel asielzoekers opvangen”. Ik vind het van klasse getuigen, dat de jonge asielzoekers in de beleving van veel inwoners inmiddels kinderen zijn geworden, waar we ons voor inzetten. Ik zie daarin een samenleving waar de menselijke maat voorop staat. Een samenleving waarin we elkaar vasthouden.”

 

Niet alles halleluja

Burgemeester Hans Vroomen refereerde ook aan de moeilijkheden waar inwoners mee te maken hebben. Hierover zei hij: “Maar ook ik sta met beide benen op grond. Ik weet dat niet alles “halleluja” is. Ook in onze Ommer gemeenschap heeft corona scheidslijnen tussen mensen laten zien. De breuken zijn nog niet geheeld. Ook bij ons maken inwoners zich zorgen maken over stijgende energielasten. En over de gevolgen van een inflatie die we in 40 jaar niet hebben gekend. Zijn er voldoende huizen voor woningzoekenden? Krijgen agrarische ondernemers perspectief in een toekomstbestendig landelijk gebied?

Waarschijnlijk kunt u dit lijstje moeiteloos verder aanvullen. Er is veel zorg en onzekerheid bij het begin van dit nieuwe jaar. Maar als we ergens in staat zijn om met elkaar de weerbaarheid, de flexibiliteit en de creativiteit te laten zien om deze zorgen en onzekerheden het hoofd te bieden, dan is het in Ommen: in onze stad en in onze buurtschappen. Daar staat de inzet van de vrijwillige brandweer en de betrokkenheid van de buren bij de brand op 30 december wat mij betreft symbool voor.

Dat we het kunnen, laten ook de ervaringen uit de corona-tijd zien. Ook in deze jaren hebben we laten zien, dat we met elkaar met onzekerheden en zorgen kunnen omgaan. Een corona-tijd waarvan ik overigens hoop, dat die achter ons ligt. De betrokkenheid vanuit onze samenleving bij de opvang van vluchtelingen in het afgelopen jaar, is er een voorbeeld van wat we met elkaar in Ommen aankunnen.”

De nieuwjaarstoespraak werd afgesloten met de nieuwjaarswens voor alle inwoners van Ommen. Daarna werd er gezamenlijk getoost op een goed 2023.

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde berichten