Vernieuwde aanpak van energietransitie

Hardenberg zet in op energiebesparing, duurzame energie en energie-innovatie. Het college van B&W werkt aan een vernieuwde aanpak van de energietransitie.

De gemeente Hardenberg gaat voor energie-innovatie. Dat is nodig omdat de Europese doelen zijn aangescherpt. Ook de energiecrisis laat zien dat er sneller stappen ondernomen moeten worden. Wethouder Werner ten Kate: “We hebben al veel stappen gezet. Maar hebben ook nog veel te doen. We kijken breed en leveren allemaal een bijdrage. Inwoners en bedrijven moeten aan de slag om energie te besparen. Ook het opwekken en benutten van duurzame zonne- en windenergie en duurzaam gas hoort bij de aanpak. Verder zetten we in op energie-innovatie.”

 

Doelen en ambities energietransitie

De doelen en ambities voor de energietransitie staan in het meerjarenprogramma ‘Duurzaam Hardenberg’. Dit programma loopt volgend jaar af. De gemeente gaat samen met inwoners, bedrijven en partners aan de slag met een nieuw programma. Er gebeurt nu veel op het gebied van de energietransitie en energie-innovatie. Daarom beschrijft het college van B&W in een strategiebrief een vernieuwde aanpak met scherpere doelen.

 

Wethouder Werner ten Kate: “In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in 2030 al ruim de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” Volgens de meest recente cijfers zit de gemeente Hardenberg nu op bijna een derde minder uitstoot van broeikasgassen. “We hebben al stappen gezet. Maar er is nog veel te doen. De energiecrisis heeft de noodzaak om in actie te komen nog eens versterkt. We moeten energie besparen. En de energie die we gebruiken zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dat raakt ons allemaal: inwoners, bedrijven en overheden.”

 

Het begint bij energiebesparing

Volgens de wethouder begint de energietransitie met energiebesparing. “Daarom helpen we bij het energiezuiniger en aardgasvrij maken van woningen. Dat doen we door per woningtype helder te maken welke stappen er nodig zijn. Begin volgend jaar moet er voor de helft van alle woningen een ‘routekaart’ zijn. Inwoners die nu al maatregelen willen nemen, kunnen op verschillende plekken terecht voor informatie en advies. Zoals het Energieloket en het Startpunt Duurzaam. Ook organiseren we inkoopacties en komen er landelijke subsidies.”

 

Voor het energiezuinig maken van huurwoningen maakt de gemeente afspraken met Vechtdal Wonen. Bedrijven kunnen stappen zetten door de samenwerking te zoeken. De gemeente wil bedrijven helpen met onderzoek. Bij nieuwe bedrijventerreinen houdt de gemeente al rekening met de energietransitie.

 

Duurzame energie is nodig: zon, wind en duurzaam gas

In het klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie (RES) staat dat ook het opwekken van duurzame energie nodig is om de doelen te halen. Het gaat dan om windenergie, zonne-energie en duurzaam gas. “Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken we samen aan de opwek van duurzame zonne- en windenergie. We willen onze bijdrage leveren. Dat betekent dat we in 2030 een aanzienlijke hoeveelheid duurzame stroom willen wekken met 60% windenergie en 40% zonne-energie.”

Op veel daken liggen al zonnepanelen. Ook zijn er zonnevelden. En er zijn plannen voor zonneparken waarvoor al een vergunning is en waarbij de aansluiting op het net geregeld is. Voor windenergie is nog meer nodig. In de gemeente Hardenberg staan vijf windmolens in windpark De Veenwieken aan de zuidkant van Dedemsvaart. Om het doel uit de RES voor 2030 te halen zijn nog 15 kleinere of 8 grote windmolens nodig. “We willen samen met het bedrijfsleven kijken of het mogelijk is om windmolens op of bij bedrijventerreinen te bouwen. Samen met de gemeente Ommen kijken we naar de mogelijkheden voor een ‘windbos’ langs de N36 bij Diffelen.”

 

Meer kansrijke gebieden voor windenergie

Werner ten Kate: “We hebben geleerd dat het niet werkt als wij met een plan komen waarmee inwoners aan de slag moeten gaan. Daarom vinden we dat een plan voor windmolens in een kansrijk gebied uit de samenleving moet komen. Inwoners of ondernemers kunnen samenwerken in een energiecoöperatie. En zijn voor het grootste deel eigenaar van de windmolens. Inwoners moeten goed betrokken worden. We gaan nog aangeven hoe dat op een goede manier kan. Daarbij nemen we de lessen van het gebiedsproces dat we in Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo hebben doorlopen mee.”

Verder wil de gemeente dat bij plannen voor windmolens rekening wordt gehouden met plannen voor windparken in de buurt. Duurzaam gas kan een oplossing zijn om te gebruiken in plaats van aardas. Biogas, groen gas en waterstof zijn duurzame gassen. “In onze gemeente maken boeren door vergisting al duurzaam gas. Netwerkbedrijven gebruiken dit in het bestaande netwerk.” De gemeente wil meer duurzaam gas maken en gebruiken in de gemeente. En vraag en aanbod van energie meer en beter op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken wanneer de zon schijnt. of als het hard waait.

 

Energie-innovatie

De gemeente wil ook kijken naar nieuwe vormen van duurzame energie. Of nieuwe manieren om duurzame energie op te wekken. Daarom is er ook veel aandacht voor innovatie.

 

Energie besparen bij verkeer en vervoer

In de vernieuwde aanpak is ook aandacht voor de energie die voor verkeer en vervoer gebruikt wordt. Een derde van alle energie wordt hiervoor gebruikt. Daarom wil de gemeente gebruik van de fiets bevorderen door te zorgen voor snelle fietsverbindingen. Ook wil de gemeente zorgen voor kleinschalig openbaar vervoer tussen de kleine kernen. En de bus- en treinverbindingen flink verbeteren. En zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om de elektrische auto op te laden.

 

Slimme oplossingen voor krapte op het netwerk

Door alle ontwikkelingen gebruiken we steeds meer elektriciteit. Of we leveren veel elektriciteit terug. De bestaande netwerken kunnen dit niet altijd aan. “Dit probleem speelt in heel Nederland. Als gemeente doen we wat we kunnen. En proberen we in overleg met de bedrijven met slimme lokale oplossingen te komen”, besluit Ten Kate.

 


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten