Verkeershinder N377 bij Dedemsvaart

De provincie Overijssel gaat dit voorjaar verder met het groot onderhoud aan de N377 ter hoogte van Dedemsvaart. Dit levert de komende tijd verkeershinder op.

De komende wegwerkzaamheden aan de N377, zijn het vervolg op de werkzaamheden die afgelopen najaar hebben plaatsgevonden tussen de N343 tot en met de rotonde Rollepaal (Industrieweg). Binnenkort wordt er gewerkt aan het gedeelte vanaf de rotonde Rollepaal tot aan De Pol. Naast het vervangen van het asfalt worden er werkzaamheden uitgevoerd aan bermen en het Reestviaduct (brug over de Zuidwolderstraat).

 

Noodzaak tot onderhoud

De N377 wordt intensief gebruikt door zowel auto- als vrachtverkeer. Om de weg weer in goede conditie te brengen wordt regulier groot onderhoud uitgevoerd. Het reguliere onderhoud bestaat uit het verwijderen van bestaand asfalt en het aanbrengen van twee lagen nieuw asfalt. Na dit groot onderhoud kan de N377 ter hoogte van Dedemsvaart weer circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.

 

Verbetering verkeersveiligheid

Naast het genoemde onderhoud investeert de provincie Overijssel in het verbeteren van de verkeersveiligheid op de volgende onderdelen:

  • Het verbreden van aanwezige bermverharding naar een breedte van 1,60 m. Bermverharding biedt ruimte aan uit koers geraakte voertuigen om veilig weer terug op de rijbaan te komen.
  • Er komen geleiderails ter afscherming van obstakels in de berm zoals bomen, lichtmasten en het achterliggende Ommerkanaal.
  • Het aanbrengen van een rammelstrook aan de buitenkant van het asfalt. Deze rammelstrook waarschuwt bestuurders als hun voertuig van de rijbaan raakt.
  • Ook in de groene as van de rijbaan wordt een rammelstrook aangebracht, deze waarschuwt bestuurders als ze op de andere rijstrook raken.
  • Het instellen van een inhaalverbod op die stukken waar nu nog wel ingehaald mag worden. Een inhaalverbod voorkomt inhaalbewegingen en dus de kans op frontale ongevallen.

 

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat Dedemsvaart altijd bereikbaar blijft. De eerste fase is vanaf de rotonde Rollepaal (Industrieweg) tot aan de Zuidwolderstraat. De tweede fase is vanaf de Zuidwolderstraat tot aan het kruispunt met De Pol. In beide periodes is de N377 dicht voor al het verkeer. Er wordt een regionale omleidingsroute ingesteld via de N343 – N34 – N36 – N48 – A37 – N34.

 

Fase 1

De werkzaamheden starten op maandag 22 mei 2023 om 7.00 uur en duren tot maandag 5 juni 2023. In die periode is de N377 dicht voor al het verkeer tussen de rotonde Rollepaal (Industrieweg) en de Zuidwolderstraat. Dedemsvaart is vanaf de N48 voor personenvoertuigen bereikbaar via de Zuidwolderstraat. Bedrijvenpark Rollepaal is uitsluitend bereikbaar vanaf de N377 komende uit de richting Slagharen. Om de leefbaarheid en veiligheid op de Langewijk te waarborgen dient het vrachtverkeer geen gebruik te maken van de aansluiting Zuidwolderstraat. Vrachtverkeer dient de N377 richting Slagharen en vervolgens de N343 – N34 – N36 te gebruiken.

 

Fase 2

Fase 2 start op maandag 5 juni en duurt tot donderdag 22 juni circa 17.00 uur. Dan is de N377 tussen De Pol en de Zuidwolderstaat dicht voor al het verkeer. Het centrum van Dedemsvaart is voor personenvoertuigen vanaf de N48  bereikbaar via de Hoofdvaart en Langewijk. Vanuit de richting Slagharen is Dedemsvaart bereikbaar via de Industrieweg en Zuidwolderstraat. Ook hier geldt voor vrachtverkeer weer dat bedrijvenpark Rollepaal uitsluitend bereikbaar is vanaf de N377 komende uit de richting Slagharen. Net als in fase 1 dient vrachtverkeer te rijden via de N377 richting Slagharen en vervolgens de N343 – N34 – N36 te gebruiken.

 

Verkeersplan

In samenwerking met de gemeente Hardenberg heeft de provincie een verkeersplan opgesteld waarmee wordt gezorgd voor:

  • Het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
  • Waarborgen verkeersveiligheid in woonwijken, rondom scholen en het centrum.
  • Voorkomen van ongewenst doorgaand verkeer door Dedemsvaart, de omliggende kernen en het buitengebied.
  • Garanderen bereikbaarheid van bedrijven en ondernemers.

 

Het verkeersplan houdt onder andere in dat op verschillende plekken aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden. Daarbij worden ook verkeerscoaches ingezet. Zij kunnen helpen bij de routekeuze en het weren van verkeer dat geen bestemming heeft in het gebied.

 

Advies aan weggebruikers

Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd en we adviseren om voor vertrek actuele reisinformatie te raadplegen. Achtergrondinformatie over de werkzaamheden op de N377 is te vinden op overijssel.nl/N377Dedemsvaart.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde berichten