Unieke vuurstenen bijlen gevonden bij opgravingen in Collendoorn

Bij opgravingen in Collendoorn zijn drie grote vuurstenen bijlen gevonden. Belangstellenden kunnen op donderdagochtend 24 februari een kijkje nemen op de plek van de opgravingen.

Aan de noordkant van Hardenberg bij Collendoorn komt een nieuw woongebied. Tijdens eerder onderzoek zijn hier sporen gevonden die wijzen op een lange bewonersgeschiedenis. Sinds eind januari worden hier opgravingen gedaan om deze sporen te behouden. Dat gebeurt onder toezicht van de regioarcheoloog. De opgravingen worden uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Hardenberg.


Er zijn drie vuurstenen bijlen uit de Trechterbekerperiode gevonden
Tijdens deze archeologische opgravingen zijn drie vuurstenen bijlen gevonden. De archeologen hebben vastgesteld dat de bijlen uit de Trechterbekerperiode komen. Deze periode speelde zich af tussen 3.400 en 2.750 voor Christus. De gevonden bijlen komen uit de Trechterbekerperiode (3400-2750 voor Christus). Het gebeurt bijna nooit dat zulke vondsten worden gedaan bij archeologisch onderzoek. De plek waar de bijlen zijn gevonden wordt verder onderzocht. Mogelijk kan dit meer vertellen over de mensen die er 5.000 jaar geleden hun bijlen achterlieten. De bijlen lagen bij elkaar op de overgang van een hoger naar een lager gelegen nat/drassig gebied. Op de vindplek zijn verder geen sporen gevonden van bewoning of een grafveld. Het lijkt er dus op dat deze plek zo’n 5.000 jaar geleden speciaal is uitgekozen om de bijlen achter te laten.

 

De bijlen werden 5.000 jaar geleden waarschijnlijk bij ceremonies gebruikt
De bijlen komen waarschijnlijk uit Noord-Duitsland of Zuid-Scandinavië.  Ze zijn vrij groot, rechthoekig en 18 tot 23,5 centimeter lang. De zwaarste bijl die is gevonden weegt meer dan een kilo. Ze zijn te groot om echt te gebruiken. Eerdere gevonden exemplaren hebben dan ook weinig gebruikssporen. Meestal zijn dit soort bijlen niet geslepen. Vanwege de herkomst en de niet-functionele kenmerken is het waarschijnlijk dat de drie bijlen bij ceremonies gebruikt werden. Later zijn ze waarschijnlijk als onderdeel van een ritueel achtergelaten.

 

Onderzoek van de vindplek kan ons meer vertellen over de geschiedenis
Dat deze bijlen gevonden zijn is zeer bijzonder. Dat gebeurt bijna nooit meer tijdens archeologisch onderzoek. De meeste vuurstenen bijlen uit dezelfde periode zijn gevonden bij veenafgravingen aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw in Drenthe en Groningen. Bij die eerdere vondsten is verder geen archeologisch onderzoek gedaan. Deze vondst is extra bijzonder omdat de archeologen nu ook de omgeving goed kunnen onderzoeken. Ze hopen dat in de natte bodemlaag nog stuifmeel of andere organische resten zitten. Dit kan ons meer vertellen over het landschap, de vegetatie en de mogelijke akkers van de mensen die zo’n 5.000 jaar geleden op deze plek leefden. En hun ceremoniële bijlen bewust hebben achtergelaten.

 

Het is mogelijk om een kijkje te nemen op donderdagochtend 24 februari
De archeologen ronden hun werkzaamheden op de plek waar de bijlen zijn gevonden deze week af. De gevonden bijlen en andere vondsten zijn op donderdag 24 februari tussen 09.00 en 12.00 uur te bekijken op de plek waar de opgravingen plaatsvinden. Deze plek is bereikbaar via de Havezateweg in Collendoorn. Ter hoogte van huisnummer 3 ligt een pad richting de plek van de opgravingen. Archeologen zijn aanwezig om uitleg te geven.

De plek van de opgravingen is buiten deze tijden niet toegankelijk voor publiek.

Gerelateerde artikelen