Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown!

Hebt u een rijbewijs dat net na 1 december 2020 is verlopen? Of bent u in bezit van een rijbewijs dat binnenkort (voor 1 maart 2021) verloopt? Geen nood, er geldt op dit moment weer een coulanceregeling, het rijbewijs blijft geldig tot 1 maart 2021.

U bent met zo’n rijbewijs gewoon verzekerd en u krijgt dan ook geen boete als ze u staande houden. Voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 (vakbekwaamheid) in dezelfde periode verloopt geldt eenzelfde coulance.

De coulanceregeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Er is een Europese regeling in de maak. Als die ingaat, komt de Europese regeling in plaats van deze nationale coulanceregeling.

Let op! Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.


Extra verlenging theorie examens

Er is ook sprake van een verlenging van de coulance bij de geldigheidsduur van onder andere theorie-examens rijvaardigheid en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die verlopen tussen 1 oktober en 1 januari 2021 blijven geldig tot 1 oktober 2021.

Dat geldt ook voor de praktijkexamens voertuigbeheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari.

Tekst: Tineke Eilander
Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde berichten