Prototype zuiveringsapparaat naar Saxion

BluElephant wordt woensdag 1 februari overgedragen aan Hogeschool Saxion in Enschede door waterschap Vechtstromen en Jotem water solutions. Het is het eerste prototype van een kleine innovatieve zuivering, die afvalwater schoonmaakt voor hergebruik.

Saxion gaat de BluElephant gebruiken om het toiletwater van 1 van haar gebouwen (Wolvekamp) te zuiveren, zodat het direct hergebruikt kan worden voor toiletspoeling. Aanvullend onderzoeken Saxion en haar partners hoe zij het systeem robuuster en betrouwbaarder kunnen maken. Zelfs hoe de waterkwaliteit met aanvullende zuiveringsstappen verhoogd kan worden tot drinkwaterkwaliteit.

 

Naam BluElephant

De BluElephant wordt zo genoemd door zijn bijzondere vorm en zijn kleur. Deze unieke vorm is te danken aan design engineer Rob van Opdorp. De slimme en kleine afvalwaterzuivering, ontworpen door Jotem water solutions en Rob van Opdorp Product-Designs, maakt gebruik van membraanfilters en UV-desinfectie.

Het compacte apparaat kan goed worden ingezet in kleinere woonwijken, in het buitengebied of bij evenementen. Ook voor campings en jachthavens biedt het mogelijkheden en militairen kunnen hem meenemen in het veld of wanneer ze uitgezonden worden naar verre landen. Op termijn kan het een duurzame aanvulling zijn op de grote, centrale zuiveringen. Zo kan ook lokaal water hergebruikt worden zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in uitgebreide transportleidingsystemen.

 

Praktijkervaring op het Klimaatplein

Eén van de toepassingen, waarvoor het gezuiverde water van de BluElephant gebruikt gaat worden, is het leveren van veilig water voor het Saxion Klimaatplein in tijden van onvoldoende neerslag. Het Klimaatplein zal medio 2023 voor het hoofdgebouw van Saxion gerealiseerd worden om een klimaatbestendige omgeving te realiseren. Het verhard oppervlak wordt rekening houdend met de functie als entree geminimaliseerd, terwijl het waterbergend vermogen en de groene uitstraling gemaximaliseerd worden.

 

Duurzame ontwikkelingen

De BluElephant maakt onderdeel uit van het nieuwe Waterlab van Saxion lectoraat International Water Technology, waar de betrokken partners samen met onderzoekers en studenten van Saxion nieuwe zuiveringstechnieken ontwikkelen en testen. Naast het directe hergebruik van toiletwater onderzoekt het Waterlab ook hoe overtollig grondwater en regenwater gezuiverd wordt tot drinkwaterkwaliteit. Daarbij kan het geproduceerde water door Saxion worden hergebruikt voor toiletspoeling en als proceswater in haar onderzoekslaboratoria. ‘Mooie, duurzame ontwikkelingen die zowel gebruikt zullen worden voor onderwijs en onderzoek, maar ook voor normaal gebruik om ervaring op te doen en om te dienen als demo-installaties voor de buiten(landse)wereld.’

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Waterschap Vechtstromen

Gerelateerde berichten