Plastic op de landerijen, niet alleen voor asperges

Velen denken bij akkerlanden die afgedekt zijn met plastic, direct dat er asperges onder groeien. Navraag leert, dat dit niet altijd het geval is. Maar wat kan het dan wel zijn?

Sommige landbouwgronden worden behandeld met Monam®.

Monam® is zeer giftig. Het middel wordt gebruikt voor de bestrijding van aaltjes en bodemschimmels. Het middel wordt gebruikt in akkerbouw, boomkwekerij, fruit- en bloembolgewassen.

De afgelopen jaren zijn aaltjesproblemen niet altijd voldoende te beheersen. Dit ondanks de inzet van diverse alternatieven en vruchtwisseling. Daarom mag dit middel nog wel gebruikt worden, maar wel onder strikte voorwaarden. Eén daarvan is het afdekken van de grond met plastic.
Bron: MONAM®


Gerelateerde artikelen