Plan voor tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners in Dedemsvaart en Bergentheim

De Zuidwolderstraat 8b in Dedemsvaart en de Van Roijensweg 15 in Bergentheim zijn in beeld voor het inrichten van tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners. Het gaat om braakliggende terreinen waar de gemeente woonunits wil plaatsen.

De plekken zijn aangedragen door inwoners na een oproep om mee te denken. De gemeente gaat het voornemen nu eerst met de buurt bespreken. Ook het Gezondheidspark in Hardenberg is geschikt om in te richten als tijdelijke opvanglocatie. De mogelijkheden hiervoor worden nog verder onderzocht.

De gemeente Hardenberg levert vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne een bijdrage in het regelen van opvangplekken voor Oekraïners. In Hardenberg en Dedemsvaart zijn al twee tijdelijke opvanglocaties voor 100 Oekraïense ontheemden.

Het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt neemt toe. Daarom zijn in Nederland nu 90.000 opvangplekken nodig. Ongeveer 500 van deze pekken regelt de gemeente Hardenberg. Er moeten in de gemeente Hardenberg dus meer dan 400 plekken bij komen. Daarom zijn op korte termijn grote opvanglocaties nodig.

Inwoners hebben locaties aangedragen na een oproep

Dit voorjaar vroeg de gemeente inwoners om mee te denken over plekken waar grotere tijdelijke opvanglocaties voor 100 tot 200 mensen mogelijk zijn. De gemeente heeft ook zelf gekeken welke locaties geschikt zijn. Vervolgens is gekeken of de locaties geschikt zijn. Er is gelet op de afstand tot winkels en scholen, de aanwezigheid van nutsvoorzieningen en parkeergelegenheid. Ook moet er voor de bewoners voldoende privacy zijn.

De gemeente is met de eigenaren van de aangedragen locaties in gesprek gegaan over de mogelijkheden en voorwaarden.

De gemeente wil voor twee locaties een volgende stap zetten

Twee locaties die door inwoners zijn aangedragen voldoen aan alle criteria. En zijn geschikt om binnen enkele maanden in te richten als tijdelijke opvanglocatie. Het gaat om:

  • Een terrein aan de Zuidwolderstraat 8b in Dedemsvaart: in de noordoosthoek van het terrein (in de bocht) tussen de provinciale weg N377, Zuidwolderstraat en Mulderij kunnen ongeveer 25 woonunits geplaatst worden.
  • Een terrein aan de Van Roijensweg 15 in Bergentheim: aan de achterkant van het terrein tussen de bedrijfsgebouwen en het bos kunnen ongeveer 40 woonunits geplaatst worden.

Het college van B&W wil voor deze locaties een volgende stap zetten. En het voornemen om hier een tijdelijke opvanglocatie te maken samen met de buurt uitwerken.

Het college van B&W neemt na de zomer een besluit

De Oekraïense ontheemden wonen zelfstandig op deze nieuw in te richten tijdelijke opvanglocaties. De gemeente regelt voorzieningen en begeleiding zodat de mensen die er wonen zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Het is de bedoeling dat deze opvanglocaties 3 jaar blijven. De precieze duur is afhankelijk van de situatie in Oekraïne.

In de komende weken gaat de gemeente met de eigenaren en de buurt in gesprek over de manier waarop de tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden op deze plek vorm kan krijgen. Na de zomer neemt het college van B&W een besluit over het inrichten van de opvanglocaties. Ook is er dan een omgevingsvergunning nodig. De tijdelijke opvanglocaties in Dedemsvaart en Bergentheim worden op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2023 in gebruik genomen.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden op het Gezondheidspark in Hardenberg

Ook het Gezondheidspark in Hardenberg is naar voren gekomen als geschikte plek om op langere termijn in te richten als tijdelijke opvanglocatie. De gemeente doet nog onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid. En gaat nog in gesprek met betrokkenen.

Lees alles over de opvang op hardenberg.nl/oekraine.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten