NOOS werkt aan samenwerking met BaalderborgGroep

Baalderborg Groep

Omroep NOOS heeft al een meerjarige samenwerking met de Baalderborg Groep. Deze loopt in 2023 af en dus is het tijd voor een evaluatie en het maken van toekomstplannen. De gesprekken zijn gestart en worden binnenkort afgerond.

De Baalderborg Groep is er voor mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelings-problemen en ouderen met een intensieve ondersteuningsvraag. Want iedereen verdient het om zijn leven op een waardevolle en zo zelfstandig mogelijke manier te kunnen leven. Ook als dat op eigen kracht niet (helemaal) lukt.

De visie van de Baalderborg Groep sluit naadloos aan op de wens van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking om de regie over het leven in eigen hand te houden. Er is continu aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar plek in de samenleving.

Omroep NOOS

De omroep heeft voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van de eigen organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers. Wij willen burgers met elkaar en met hun omgeving verbinden. Herkenning, nabijheid en gemeenschapsgevoel zijn daarbij onze kernbegrippen dus daar zit een directe connectie met de Baalderborg Groep.

Een belangrijk onderdeel van de strategie van omroep NOOS is het toewerken naar een streekomroep. Hiervoor wordt samengewerkt met RTV Vechtdal en Delta FM.

De streekomroep

Niet langer vormen de lijnen op de bestuurlijke kaart de grens van een lokale omroep, maar de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: de sociaal-culturele en economische omgeving waarin iemand woont, leeft, werkt en recreëert. Het verzorgingsgebied van de streekomroep sluit daar naadloos op aan, zonder af te dingen op de lokale kwaliteit en bereik.

In overleg met de VNG, het ministerie van OCW en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige circa 230 individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’ met een verzorgingsgebied van gemiddeld iets meer dan 200.000 inwoners.

Samenwerking NOOS en Baalderborg Groep

Er zitten voor beide partijen voordelen aan de samenwerking. Voor NOOS betekent de samenwerking een plek voor de studio en de zendmast op een mooie locatie aan de Molensteen in Hardenberg. Als tegenprestatie vermelden we de Baalderborg Groep op meerdere van onze uitingen en helpen we dus aan de naamsbekendheid. Verder gaan we werken we aan programma’s met inbreng van medewerkers en bewoners van de Baalderborg Groep.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Baalderborg Groep

Gerelateerde berichten