Waterpeil en Overstromingsrisico van de vecht lijkt te stabiliseren

Bekijk de drone beelden van het hoge water in de regio Hardenberg gemaakt door onze verslaggever. Het actuele nieuws over het stijgende waterpeil in de rivieren wijst op een zekere stabilisatie, maar aanhoudende regenval en onzekerheid in de neerslagverwachting blijven de risico’s handhaven. Medewerkers van Vechtstromen zetten zich dag en nacht in om het water te beheersen en snel af te voeren.

 

Vecht

De Vecht bij Emlichheim heeft momenteel een afvoer van ongeveer 100 m3 per seconde, naar verwachting stijgend tot 140 m3 per seconde op 30 december. Hoewel dit niveau slechts eens in de 10 jaar voorkomt, vormt het momenteel geen groot probleem. De waterstand blijft echter hoog na 30 december, waardoor voortdurende monitoring essentieel is.

Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel een afvoer van ongeveer 28 m3 per seconde, ook een incident dat eens in de 10 jaar voorkomt. De verwachting is dat de afvoer zal stabiliseren, maar de onzekerheid in de neerslagverwachting blijft een zorg. De Ruhenbergerbeek staat onder hoogspanning vanwege een dreigende hoogwatersituatie, waarbij voorzorgsmaatregelen van groot belang zijn.

Regge

De Regge vertoont extreem hoog water op de midden- en benedenstroom. Hoewel de waterstanden stabiliseren, kan aanhoudende neerslag opnieuw stijging veroorzaken. Wateroverlast rondom Hancate heeft geleid tot de oprichting van een zandzakkendijk om een woning te beschermen. Bewoners in het gebied wordt geadviseerd waakzaam te blijven.

Drentse kanalensysteem

Circa 60 m3 water per seconde wordt via het Afwateringskanaal afgevoerd. Hoewel recente neerslag de waterpeilen heeft doen stijgen, zijn er momenteel geen grote problemen in het kanalensysteem. Toch blijft voortdurende monitoring van cruciaal belang, gezien de voorspelde weersomstandigheden.

Weersvoorspelling

Wind en (mot)regen worden verwacht tot 30 december. De lange termijn vooruitzichten (31 december tot 07 januari) tonen ongunstig, wisselvallig en zacht weer met aanzienlijke neerslag. Dit vergt verdere paraatheid en maatregelen om mogelijke overstromingen te voorkomen.

Waarschuwing voor Watersport

Kanovaren op de Regge, Dinkel of andere rivieren met kanoroutes is levensgevaarlijk vanwege de sterke stroming en onvoorspelbare waterstanden.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

Gerelateerde berichten