Gemeente solidair met Oekraïne

Het gemeentehuis van Hardenberg was dinsdagavond geel en blauw verlicht, als steunbetuiging aan Oekraïne en de Oekraïense bevolking.

Tevens is voorafgaand aan de raadsvergadering door de lijsttrekkers gezamenlijk een pamflet overhandigd aan de voorzitter van de raad. Daarop staat een oproep voor vrede en veiligheid in de wereld.

Foto: GS-Media

Verder is aan het college gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne opvang te bieden. En is daarbij voorgesteld om 5 euro per inwoner uit de gemeente Hardenberg beschikbaar te stellen voor giro 555. Dit komt neer op een bedrag van ruim 300.000,- euro. Het voorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Verklaring van de gemeente Hardenberg over de Russische aanval op Oekraïne
Dinsdag was de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. “De afgelopen vier jaar hebben we als raad constructief samengewerkt. Vanzelfsprekend waren we het ook wel eens niet met elkaar eens, maar dan hadden we daar een gezond debat over. Wat mooi dat de inwoners van onze gemeente over een paar weken weer naar de stembus mogen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De vrijheid om dat met elkaar te doen in een gezonde democratie is een groot goed,” vertelt Piet-Cees van der Wel.

“De hele wereld heeft gezien hoe kwetsbaar vrijheid is, ook in Europa. De hele wereld veroordeelt de agressie en arrogantie van een machthebber zonder die gezonde democratie, die niet kan en wil samenleven in vrijheid. Vandaag willen wij stilstaan bij de grote waarde die vrijheid en veiligheid hebben voor alle mensen, waar ook ter wereld. We roepen de strijdende partijen met klem op om de oorlog te staken, elkaars grenzen te respecteren en in gesprek te blijven,” aldus Piet-Cees van der Wel.

Foto: Gemeente Hardenberg


Foto: GS-Media         De overhandiging van het pamflet

Gerelateerde berichten