Gemeente Hardenberg heeft financiën op orde

De gemeente heeft een goedgevulde spaarpot. Dat blijkt uit de begroting voor 2023. Daarmee is Hardenberg in financieel opzicht goed voorbereid op de huidige onzekere tijden.

De begroting voor 2023 is klaar. En geschreven met de kennis van nu. Het college van B&W realiseert zich goed dat er momenteel veel aan de hand is in de wereld. Het college van burgemeester & wethouders (B&W) blijft de blik op de toekomst richten. “Juist in deze onzekere tijd moeten we handelen. En investeren in de toekomst. Dat doen we met oog voor elkaar. In het belang van onze inwoners, instellingen en ondernemers”, vertelt wethouder Martijn Breukelman.

“Het zijn onzekere tijden. Onze inwoners en ondernemers hebben te maken met hoge energieprijzen. Veel andere producten zijn duurder geworden. De levertijden van producten en materialen zijn langer geworden. Ook wij weten niet wat de toekomst ons brengt”, vertelt wethouder financiën Martijn Breukelman. “Juist in onzekere tijden is het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben. Op basis daarvan hebben we de begroting gemaakt. Er zit genoeg geld in onze spaarpot om eventuele tegenvallers door bijvoorbeeld de inflatie en de gestegen energieprijzen op te vangen. En er is genoeg geld om te investeren in de toekomst.”

 

30 miljoen euro voor nieuwe activiteiten

In de begroting werkt het college van B&W een deel van de ambities uit het coalitieakkoord uit. In totaal wil het college ruim 30 miljoen euro investeren in nieuwe activiteiten. Dit bedrag komt uit de spaarpot van de gemeente. Er gaat bijvoorbeeld geld naar sportvoorzieningen, speelplaatsen en ontmoetingsplekken.

Het college wil verder een bijdrage leveren om zwembad De Bargn’s in Kloosterhaar open te houden. Knelpunten op gemeentelijke wegen worden aangepakt. Door bermen te verstevigen worden wegen veiliger. De vele recreatieve fietspaden worden verbeterd zodat ze beter passen bij het huidige gebruik.

Voor het centrum van Dedemsvaart komt een plan voor meer sfeer en beleving en het omvormen van leegstaande panden. In Slagharen krijgen de Herenstraat en het Kerkplein een nieuwe inrichting. In oudere woonbuurten komt meer groen.

De gemeente wil inwoners helpen bij het verduurzamen van de woning. En gaat zelf aan de slag met het sneller energiezuiniger maken van de eigen gebouwen. De gemeente gaat samen met inwoners een plan maken voor de inzameling van grondstoffen.

Ook maakt de gemeente een plan voor een aantrekkelijke en klimaatrobuuste leefomgeving. Het college wil ruimte bieden aan agrarische ondernemers en innovaties aanjagen. En mensen die willen en kunnen werken, aan een baan helpen.

 

Positief saldo

De begroting voor 2023 heeft een positief saldo van een half miljoen euro. Ook in de jaren daarna houdt de gemeente geld over. Het geld dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve. Die groeit in de komende jaren weer verder naar ongeveer 98 miljoen euro. Martijn Breukelman: “We hebben onze financiën dus goed op orde. Dat maakt dat we ook in deze onzekere tijden de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien.”

 

Vaststelling door gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de oriënterende ronde van 25 oktober 2022, en stelt de begroting op 8 november 2022 vast. Benieuwd naar de hele begroting? Bekijk deze hier.

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten