Eerste velletje bouw postzegel Hospice naar burgemeester

Burgemeester Offinga heeft donderdag 17 maart het eerste velletje ‘bouw postzegel’ van het hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg in ontvangst genomen.


De St. Vrienden van het Hospice presenteerde daar de nieuwe hospicepostzegel die in het teken staat van de verbouw van het hospice. Vriendenpenningmeester Aad Kolthof bood hem het eerste velletje van de prachtige nieuwe hospicepostzegel aan. “De nieuwe hospicepostzegel is voor ons de aftrap van diverse lokale acties om geld voor de verbouw van het hospice bij elkaar te brengen” zegt vriendenvoorzitter Harm Dries. “Voor deze verbouwing komen we nu nog zo’n € 60.000 te kort om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen.”

De verbouwing moet ervoor zorgen dat de huiskamer flink wordt vergroot en dat er een derde gastenkamer kan worden gerealiseerd. En dat is ook hard nodig want de huidige huiskamer is nu al aan de krappe kant en in de afgelopen jaren kon het hospice een aanvraag voor zorg in het hospice niet beantwoorden omdat er op dat moment geen plek vrij was. “Met deze actie willen we het hospice letterlijk weer goed op de kaart zetten” aldus Harm.

“Een prachtig initiatief” zegt burgemeester Offinga die onder de indruk is van het prachtig gelegen hospice en de vele vrijwilligers die hier bijzonder gemotiveerd hun werk doen. “Een hele mooie manier om de plannen van het hospice onder de aandacht te brengen met deze bijzondere bouwpostzegel waarop het nieuwe hospice al staat afgebeeld”.

Als u ook in het bezit wilt komen van deze bijzondere postzegel en de bouwplannen van het hospice wilt steunen dan kunt u contact opnemen Gerrit Jan Smit (smitgj1606@gmail.com). Een velletje van tien zegels kost € 15,00 en de opbrengst komt natuurlijk ten goede aan de verbouw. U kunt de verbouw van het hospice ook ondersteunen met een gift. Deze zijn meer dan welkom en kunt u overmaken op IBAN NL85 RABO 0157 7146 08 t.n.v. St. Vrienden Hospice ovv “bijdrage verbouw”.

 

Gerelateerde artikelen