Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Hardenberg.

“Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen”, vertelt wethouder Jan ten Kate. “Onze inwoners scheiden het afval al goed, maar toch treffen we nog altijd vervuiling aan in de grondstoffen. En dat is zonde. Bovendien zijn de kosten van het verbranden van restafval hoog. Daarom beginnen we samen met onze afvalinzamelaar ROVA met de aanpak #Terugwinnaars.”


Het scheiden van huishoudelijk afval gaat in de gemeente Hardenberg al erg goed. Toch zijn steeds vaker de ingezamelde grondstoffen vervuild met restafval, waardoor deze alsnog verbrand worden. Eén vervuilde container kan dus betekenen dat een hele vracht wordt afgekeurd.

Wethouder Ten Kate: “Nu veel mensen thuis zijn, zien we de hoeveelheid afval ook toenemen. Dat is logisch en begrijpelijk. Maar dan moeten we het wel met elkaar goed scheiden. Daarom is goed scheiden juist nu extra belangrijk.”

De #Terugwinnaars-aanpak richt zich daarom op het belang van het goed scheiden van grondstoffen, zodat geen restafval tussen de grondstoffen belandt. De wethouder hoopt dan ook dat de overtuigde Terugwinnaars in Hardenberg zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. Dit vooral om een prettige en duurzame leefomgeving te maken. Niet alleen voor nu, maar ook juist voor de volgende generaties. Dat kan door er samen de schouders onder te zetten en goed om te (blijven) gaan met het milieu.

Gerelateerde artikelen