Echtpaar Weitkamp-Lennips koninklijk onderscheiden

Burgemeester Maarten Offinga heeft woensdag 11 mei twee Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. De heer en mevrouw Frits en Beja Weitkamp-Lennips zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving. 

De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het 30-jarig jubileum van Stichting De Brug/Spie-en. Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij deze stichtingen, die op 11 mei 1992 werden opgericht door de Hardenbergse kinderarts dr. Diny van Bruggen. De Brug in Nederland, Spie-en in Cambodja. In 2007 namen zij het stokje over van mevrouw Van Bruggen en werden ze beiden aangesteld als directeur van de stichting in Nederland. Stichting De Brug is een organisatie met een christelijke grondslag die zich inzet voor de bevolking van Cambodja. Het land dat zwaar te lijden had onder het schrikbewind van Pol Pot, het communistische Vietnamese regime en een burgeroorlog. Vooral de allerarmsten, de mensen die lijden aan aids of andere ziekten en weeskinderen krijgen steun van De Brug.

Mijnheer en mevrouw Weitkamp gaan sinds 2007 zo’n 2 tot 3 keer per jaar voor een periode van 6 tot 8 weken naar Cambodja. Om daar de verschillende vrijwilligers en projecten te bezoeken. Daarbij worden bestaande projecten geëvalueerd en nieuwe projecten in gang gezet. Het echtpaar Weitkamp geeft trainingen en overlegt met de lokale autoriteiten. Het gaat om verschillende projecten: het (her)bouwen van scholen, de aanleg en het herstellen van waterputten, wegen, bruggen en duikers. Het bouwen van huizen voor weduwen en gehandicapten. De ontwikkeling van de gezondheidszorg, de zorg voor schoon drinkwater, irrigatie en pleeg- en armenzorg. De stichting probeert mensen meer zelfredzaam te maken, door beroepsonderwijs te geven aan kansarme jongeren en microkredieten te geven aan de allerarmsten. In Nederland zorgt het echtpaar Weitkamp voor de coördinatie van de projecten en het bestuurswerk. Ook onderhouden ze het contact met de donateurs, maken ze periodiek een nieuwsbrief en doen ze de financiële administratie.

Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2019 ook betrokken bij de Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Ze organiseren de lokale inzameling en het sorteren van hulpgoederen, voor de centrale opslag van CRR in Nieuw-Lekkerland.

Daarnaast zijn beiden ook nog op andere gebieden als vrijwilliger actief. Mijnheer Weitkamp is sinds 1978 afwisselend diaken en ouderling voor de gereformeerde kerk Hardenberg-Heemse. Momenteel is hij nog actief als pastoraal werker.

Ook mevrouw Weitkamp is pastoraal bezoeker bij deze kerk. Ook verzorgde ze twintig jaar lang het kerkblad. Daarnaast geeft zij sinds 2017 een halve dag per week Nederlandse les aan asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Mijnheer en mevrouw Weitkamp kregen in Cambodja al de Royal Order of Sahamatrei en de Royal Order of Cambodia Grand Officer uitgereikt als waardering voor het goede werk dat zij daar doen. Op 11 mei wordt ook in Nederland de waardering voor hun werk uitgesproken met hun benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde berichten