Centrumvisie Dedemsvaart geeft doorkijk naar de toekomst

Winkelen, boodschappen doen, wonen en een mix. Over tien jaar bestaat het centrum van Dedemsvaart uit vier verschillende zones. De winkels zitten bij elkaar in de buurt. De Julianastraat Noord is een levendige woonstraat. De inrichting van de openbare ruimte is overzichtelijk en verkeersveilig. Er is veel groen en een sterkere verbinding met de Vaart. Dit toekomstbeeld staat in de vernieuwde centrumvisie voor Dedemsvaart. De gemeente heeft de visie samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen gemaakt. De visie is vanaf 20 juli te bekijken.

Wethouder Martijn Breukelman: “Het centrum van Dedemsvaart is een belangrijke trekker voor inwoners en bezoekers uit de regio voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook om te winkelen of voor een uitje. In de afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een aantrekkelijker centrum.”

Hij vervolgt: “Er zijn nieuwe woonwinkelcomplexen gebouwd. Winkels zijn verplaatst waardoor het winkelgebied nu compacter is. De openbare ruimte kreeg een nieuwe inrichting. En er zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Van de Julianastraat maken we een kleurrijke winkelstraat met groene hagen en bloemen. Dat past bij de rijke geschiedenis van Dedemsvaart als dorp van kwekers en verveners.”

Inwoners, ondernemers en betrokkenen dachten mee

Ondertussen stond de wereld niet stil. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, wensen en kansen voor het centrum. Er zijn ook uitdagingen. Daarom heeft gemeente samen met plaatselijk belang, inwoners, ondernemers en betrokkenen nagedacht over de toekomst van het centrum.

Martijn Breukelman: “We blijven samen werken aan een toekomstgericht, leuk en gezellig centrum. Daarom hebben we de ontwikkelingen, wensen en kansen voor het centrum verwerkt in een vernieuwde centrumvisie als doorkijk naar de toekomst. Sfeer, beleving en ontmoeting staan daarin centraal. Volgens het toekomstbeeld perken we het winkelgebied verder in. We vormen de noordkant van de Julianastraat om tot levendig woongebied. Aan de kant van de Wisseling zoeken we de verbinding met het water.”

Vier zones voor winkelen, boodschappen, wonen en een mix

In de centrumvisie staat hoe het centrum van Dedemsvaart er over 10 jaar uitziet. En wat daarvoor nodig is. De verblijfskwaliteit, het winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning zijn in balans. Dat zorgt voor een gezond en vitaal centrum. De centrumvisie verdeelt het centrum van Dedemsvaart in vier zones: winkelen, boodschappen, wonen en een mix.

Winkelen – vanaf de Markt kun je via de Wisseling, Julianastraat en Marktstraat een rondje winkelen. De Markt is een gezellig dorpsplein met ruimte voor activiteiten. De Vaart is gevoelsmatig onderdeel van het centrum. Het winkelgebied is goed bereikbaar. Parkeren kan op loopafstand. De inrichting van de openbare ruimte is prettig en verkeersveilig. Met ruimte voor groen en verblijven.

Boodschappen – het gebied rond de Markt, de Wilhelminastraat tot aan de Prins Bernhardstraat is dé plek waar inwoners uit Dedemsvaart en de omgeving boodschappen komen doen. Ze kunnen voor de deur parkeren of veilig op de fiets komen. Er is ruimte voor drie supermarkten.
Samen met de zone winkelen is deze zone boodschappen het kernwinkelgebied.

Wonen – de Julianastraat Noord is over 10 jaar alleen nog bedoeld om te wonen. De winkels hebben plaatsgemaakt voor woningen in een groen, verkeersveilig gebied waar kinderen op straat kunnen spelen.

Mix – in de Julianastraat tussen De Baron en de Kerkstraat komen de zones wonen, winkelen en boodschappen samen. Daarom is hier een mix van winkels, horeca en wonen te vinden.

De verschillende zones versterken het centrum van Dedemsvaart als totaal. Voor elke zone staan in de visie speerpunten. Nieuwe plannen moeten passen binnen deze speerpunten.

‘Shared space’ loslaten

De centrumvisie heeft ook aandacht voor verkeersveiligheid. De praktijk laat zien dat ‘shared space’ (gedeelde ruimte) voor Dedemsvaart niet werkt. Volgens de visie gaat het centrumgebied terug naar een situatie waar de verschillende verkeersstromen duidelijk een eigen plek krijgen. Een overzichtelijke inrichting zorgt voor verbeterde verkeersveiligheid.

De visie is te bekijken

De centrumvisie voor Dedemsvaart is vanaf donderdag 20 juli tot en met woensdag 13 september 2023 te bekijken via www.hardenberg.nl/centrumvisie-dedemsvaart of in het gemeentehuis van Hardenberg. Inwoners kunnen in deze periode reageren op de visie.

Het college van B&W kijkt goed naar de reacties op de visie. En biedt de centrumvisie in het najaar aan de gemeenteraad aan.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten