beroepsvitaliteit vast onderdeel Alfa-college

Uniek in Nederland; beroepsvitaliteit vast onderdeel in alle opleidingen Alfa-college. Vitaliteit op de werkvloer is met name om werkgebonden ziekteverzuim te verminderen.

Vanuit de Vitaliteitscampus komen circa 14000 studenten van het Alfa-college in aanraking met beroepsvitaliteit. Beroepsvitaliteit wordt een structureel en herkenbaar onderwerp binnen alle opleidingen van het Alfa-college. Dit zorgt er voor dat er nu al aandacht is voor de fysieke, mentale en sociale aspecten van het beroep, voordat de studenten aan het werk gaan.

De studenten krijgen inzicht in wat het beroep van hem of haar vraagt en welke (leefstijl) keuzes gemaakt kunnen worden om de eigen vitaliteitsbronnen weer aan te vullen. Dit kan door vitale keuzes te maken op fysiek, mentaal of sociaal vlak, zoals het volgen van een leuke sportles of wandelen met vrienden, na een drukke werkdag.

Daarnaast wordt er geoefend met gezonde gewoontes zoals minder zitten. Zo opende het Alfa- college onlangs een Vitaal lokaal waar geen gewone stoelen staan voor de studenten, maar hoog- laagtafels, deskbikes, zitballen en nog veel meer. Praten over beroepsvitaliteit wordt hierdoor normaal, wat de basis vormt voor een vitaal (werk)leven.

 

Beroepsvitaliteit in het mbo-onderwijs

Beroepsvitaliteit in het onderwijs is nieuw in Nederland en belangrijk, want de mbo-studenten zijn de professionals van de toekomst en hebben een grote invloed in de regio. Ruim 40% van de regio is mbo geschoold, via hen slaat de school een flinke slag in het realiseren van een vitale regio met een vitalere (beroeps)bevolking. De partners van de Vitaliteitcampus pakken samen hun rol en nemen beroepsvitaliteit op als een vast thema binnen het onderwijs en de begeleiding van medewerkers. Studenten van alle opleidingen van het Alfa-college gaan aan de slag met de vraag “Wat heb ik nodig om mijn (toekomstige) beroep vitaal en duurzaam uit te voeren?”.

 

Met deze animatie introduceert het Alfa-college beroepsvitaliteit:

Beroepsvitaliteit bij bedrijven en organisaties

In samenwerking met de organisaties worden stageopdrachten ontwikkeld op dit thema, tevens wordt hier onderzoek aan gekoppeld. Het onderwijs en het werkveld werken samen om de jonge professionals beter voor te bereiden op hun werk. Dit draagt mogelijk bij aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het verminderen van het werkgebonden ziekteverzuim:

Met het inbedden van aandacht voor beroepsvitaliteit in alle opleidingen geven we de werknemers van de toekomst, de mbo-professionals, concrete handvatten om vitale keuzes te maken.Focus ligt op preventie. Dit is geen uitdaging voor het onderwijs (mbo, hbo en wo) alleen, maar een gezamenlijke opdracht voor werkgevers, onderwijs en overheid”, aldus Patty Veen, kennisthemaregisseur van de Vitaliteitscampus.

 

In samenwerking

Samen ben je in staat om meer in beweging te zetten. Daarom werken de partijen samen in lerende netwerken, zoals het Gezondheidsoverleg Groningen; waarin ruim 40 organisaties een regiovisie hebben vastgesteld voor een gezonder Groningen. Samen met het practoraat Vitaliteit van het Alfa-college; het expertiseplatform waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd, onderzoeken we beroepsvitaliteit in specifieke branches en beroepen en weten we steeds beter waar toekomstige medewerkers op voorbereid moeten en kunnen worden.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde berichten