Belasting op campers verdubbelt in 2026

Per 1 januari 2026 wordt de belasting op het bezit van campers verdubbeld.

Dit betekent een aanzienlijke stijging van de kosten, soms wel tot duizend euro meer dan de huidige heffing. De vraag rijst of het bezitten van een camper nog wel betaalbaar blijft en hoe men de kosten kan drukken.

De aangekondigde plannen van de regering hebben veel campereigenaren ongerust gemaakt, waarbij sommigen overwegen hun camper te verkopen. De combinatie van stijgende brandstofprijzen, de kosten van milieustickers en nu deze belastingverhoging maakt het voor velen steeds moeilijker om de camper te behouden.

Overijssel staat op 2e plaats van het bezit van een camper, er rijden hier maar liefst 50.000 rond.

Een onderzoek op een camperplaats in Hardenberg en de camperbeurs van afgelopen week onthult dat velen waarschijnlijk overwegen hun camper te verkopen. Slechts een enkeling denkt de extra belasting te kunnen dragen, terwijl anderen overwegen hun aankoopplannen uit te stellen.

De belastingverhoging geldt voor alle geregistreerde kampeerauto’s en wordt verwacht de overheid jaarlijks 80 miljoen euro op te leveren. De Nederlandse Kampeerauto Club is kritisch en benadrukt dat camperbezitters historisch gezien al een kwarttarief betalen vanwege het beperkte gebruik van de camper, vooral voor buitenlandse reizen.

In een tijd waarin er discussie is over bezuinigingen versus belastingverhogingen, overwegen steeds meer mensen om hun camper in te ruilen voor een caravan of vouwwagen. Deze alternatieven vragen aanzienlijk minder onderhoud en zijn vrijgesteld van deze belasting.

Een praktische optie om kosten te drukken, vooral in de wintermaanden, is het schorsen van de camper. Dit kost 26,50 euro voor campers ouder dan 15 jaar, waardoor men de belasting tijdens de schorsingperiode vermijdt. Het is echter belangrijk op te merken dat tijdens de schorsing de camper niet op de openbare weg mag worden geplaatst.

De impact van deze belastingverhoging op de campergemeenschap zal zich verder ontvouwen naarmate de maatregelen van kracht worden, en camperbezitters zullen naar manieren zoeken om deze financiële last te verlichten.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto: Bas Schipper

Gerelateerde berichten