Feestelijke jubileumviering van ‘Anders Kerken’

Afgelopen zondag verzamelde de protestantse gemeente Dedemsvaart zich voor een bijzondere dienst ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van ‘Anders Kerken‘.

Gelovigen van diverse leeftijdsgroepen vulden de kerkzaal, waar een sfeer van onderlinge verbondenheid en spiritualiteit heerste. De viering ging verder dan een reguliere dienst; het was een fusie van geloofsinspiratie en feestelijk vertier.

De kerkzaal weerklonk niet alleen met diepgaande preken en gezangen, maar ook met het feestelijke geluid van opgeblazen ballonnen, die bijdroegen aan de feestvreugde. Een bijzondere noot werd toegevoegd door een indrukwekkend optreden van een muzikale band, terwijl kinderen het podium betraden en hun stemmen lieten weerklinken in enthousiaste liederen. De kinderdienst stimuleerde de creativiteit van de jongste deelnemers met een knutselsessie voor slingers, die later dienden als symbolen van levendige energie in de hoofddienst.

Betrokkenheid

Het centrale thema van de dienst, “Het is pas een feest als je erbij bent geweest,” doordrong de hele viering. De preek benadrukte het essentiële belang van actieve aanwezigheid en betrokkenheid binnen de gemeenschap als sleutelfactoren voor onderlinge steun en het delen van geluk en verdriet.

Succesformule

Deze succesvolle en vreugdevolle dienst zal ongetwijfeld lang in het geheugen van de gemeente gegrift blijven. Gezien de massale opkomst is het duidelijk dat ‘Anders Kerken’ een formule van succes en betrokkenheid heeft gevonden.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

 

Gerelateerde berichten