Weerbericht week 29 deel 1

Het licht wisselvallige weer zet ook de komende week door, er zijn perioden met zon maar er kunnen ook buien vallen. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af, maar later in de dag kunnen er ook buien vallen.

Met een zuidwestenwind. 4 bft wordt het overdag zo’n 23 graden ’s Nachts wordt het een graad of 14.

Dinsdag hebben we met een droge dag te maken waarbij de zon en wolken elkaar afwisselen.

Met een zuidwestenwind. 3 bft wordt het overdag zo’n 23 tot 24 graden. ’s Nachts wordt het een graad of 13.!

Onderstaande informatie is verkregen van Waterschap Vechtstromen

Afgelopen weken is in het noordelijk deel van ons gebied (noordoost Drenthe en Vechtdal) minder neerslag gevallen dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. In dat gebied ligt het neerslagtekort op dit moment ook hoog. In het zuidelijk deel van ons gebied (Twente) is juist veel meer neerslag gevallen dan normaal voor de tijd van het jaar en is het neerslagtekort afgenomen. Voor de komende week wordt er af en toe een bui verwacht. De verwachting is dat het neerslagtekort stabiliseert. In ons hele gebied blijven stuwen zo veel mogelijk op zomerpeil of iets daarboven en houden we daarmee het water zo lang mogelijk vast. De grondwaterstanden liggen rond normaal of iets daaronder. Door de langdurige warmte staat op diverse plekken de waterkwaliteit onder druk. Met name in stilstaand water (vijvers) kan zuurstoftekort ontstaan, door opwarming van het water. Daarom is onlangs een onttrekkingsverbod ingesteld voor openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is.

Rijn, IJssel en IJsselmeer

De waterstand op de Rijn en de IJssel is afgelopen week wat gedaald, nadat de stand in de periode daarvoor door de regenval, ook in Duitsland, tijdelijk wat hoger is geweest. Op dit moment is de waterstand weer dalende en ligt deze ruim onder het langjarig gemiddelde. Verwacht wordt dat de waterstanden verder dalen de komende periode.

Wateraanvoer Twentekanaal

Via het gemaal Eefde wordt er water vanuit de IJssel via het Twentekanaal naar ons gebied aangevoerd. De waterstand op de IJssel is op dit moment laag en de verwachting is dat het peil in de rivier laag blijft.

Door de lage waterstand kunnen de reguliere pompen van het gemaal op dit moment niet voldoende water oppompen uit de IJssel naar het Twentekanaal. Rijkswaterstaat heeft daarom tijdelijke extra pompinstallaties bij het gemaal geplaatst om de wateraanvoer te continueren.

Wateraanvoer IJsselmeer

In het noordelijk deel van ons gebied wordt tijdens droogte water ingelaten vanuit het IJsselmeer, via de Hoogeveens Vaart en Verlengde Hoogeveense Vaart. Rijkswaterstaat streeft op dit moment in het IJsselmeergebied naar een waterpeil van 12,5 cm onder NAP. Dat is 7,5 cm hoger dan het normale zomerpeil. Hiermee creëren we een buffer voor nóg drogere tijden.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 107 mm op dit moment nog iets boven het lokale langjarig gemiddelde, en ver onder de 5% droogste jaren. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 119 mm regen gevallen, tegen normaal 69. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 175 mm ruim boven het lokale langjarig gemiddelde én rond de 5% droogste jaren. Daar viel over de afgelopen 30 dagen 53 mm regen, tegen normaal 74 mm.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Drie soorten droogte

Er zijn drie soorten droogte. Het is meteorologisch droog wanneer het langere tijd niet regent. Dit is het weertype dat we nu ervaren. Daarnaast hebben we de hydrologische droogte. Deze ontstaat wanneer er lage rivierafvoeren en lage oppervlakte- en grondwaterstanden zijn. Op dit moment is er verlaagde afvoer in verschillende beken/rivieren en is de oppervlaktewaterstand op verschillende plekken laag. De grondwaterstanden zijn echter op de meeste plaatsen in ons gebied nog rond normaal voor de tijd van het jaar. Als laatste is er nog de droogte in de toplaag van de bodem. Door warmte, zon, neerslagtekort en wind verdampt er uit de bovenste laag van de aarde op dit moment veel vocht. Deze laag wordt vervolgens gortdroog en als er geen begroeiing is ontstaan zelfs stofwolken.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied al geruime tijd op zomerpeil of zelfs iets daarboven. Wanneer dat niet zo is komt dat vaak omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Wel zit er een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog zouden staan, kan er namelijk wateroverlast optreden wanneer er hoosbuien ontstaan. Er blijft ook stroming in veel watergangen nodig voor de planten en dieren die daar in leven. Veel van deze dieren gedijen niet in stilstaand water. We blijven maatwerk leveren en spelen lokaal in op de actuele situatie. Het neerslagtekort en de warme periode zorgen op dit moment niet voor extreme situaties. Wel zijn we alert en nemen we waar nodig maatregelen. Een van die maatregelen is het onttrekkingsverbod dat vrijdag 30 juni 2023 is ingesteld voor openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is.

Beregeningsregeling

De beregeningsregeling is op dit moment van kracht (geldt jaarrond). Indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw van een waterloop niet meer afvoert, mag niet worden onttrokken. Er moet dan bijvoorbeeld worden gestopt met beregenen uit deze waterloop. Hiermee leveren wij maatwerk en beschermen wij het watersysteem direct waar dat nodig is. Het waterschap voert hier controles op uit en bij overtredingen wordt handhavend opgetreden.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden in het noorden van ons gebied zich rond of onder het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. In het zuiden rond of boven het gemiddelde. We zijn het voorjaar met acceptabele grondwaterstanden gestart en we hebben zo veel mogelijk water vastgehouden, waardoor we een buffer op hebben gebouwd. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen. Dit is maatwerk en kan niet overal. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week stabiliseren.

Waterkwaliteit – onttrekkingsverbod vijvers

Door het warme weer loopt de watertemperatuur in vijvers op. Omdat warmer water minder zuurstof kan bevatten, is het zuurstofgehalte in vijvers de afgelopen tijd afgenomen. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen.
Naast zuurstoftekort, kunnen in stilstaand of weinig stromend water ook andere kwaliteitsproblemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de groei van blauwalgen(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en mogelijk botulisme. Ook hoosbuien en daaropvolgende overstorten van het riool kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen. Er spoelt dan veel stof, rommel en voedingsstof in een keer het water in. Daardoor kan binnen korte tijd zuurstofgebrek in het water ontstaan en kan er vissterfte optreden.

Vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is, zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden is per 30 juni 2023 een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is ingesteld.

Zwemwater

In oppervlaktewater kan de waterkwaliteit in de zomer snel onder druk komen te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten