Verlenging opvang minderjarige asielzoekers

Gemeente Ommen stemt in met tijdelijke verlenging opvang minderjarige asielzoekers. De huidige opvang van minderjarige asielzoekers in hotel Paping in Ommen liep af op 1 maart, maar wordt nu verlengd naar 1 mei 2023.

Stichting Nidos had de gemeente Ommen gevraagd om deze opvang te verlengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd.

 

Zoektocht naar alternatieve opvang

Ommen werkt al mee aan het verzoek van Nidos om de mogelijkheden voor een alternatieve opvangplek in Ommen te verkennen. Deze verkenning verloopt goed. Echter het is niet gelukt om voor 1 maart een geschikte locatie te vinden.

 

Aanbod verlenging

Voor de huidige groep jongeren is er bij Nidos een verlenging van het huidige verblijf aangeboden. Hotel Paping kan en wil tot 1 mei 2023 opvang bieden aan deze jongeren. Dit aanbod geeft Nidos en de gemeente de mogelijkheid de zoektocht naar een vervolgoptie af te ronden. Zo hebben ze nog even tijd om een definitieve plek te vinden voor de jongeren. Omwonenden van hotel Paping hebben in februari een brief ontvangen over de verlenging.

 

Opvang minderjarige asielzoekers Ommen

Sinds 7 november 2022 worden in hotel Paping in Ommen 48 alleenstaande asielzoekers in de leeftijd tot en met 17 jaar opgevangen. Stichting Nidos, die optreedt als voogdij-instelling voor minderjarige alleenstaande asielzoekers, heeft de gemeente Ommen verzocht om in afwachting van de verblijfstatus de groep in Ommen op te blijven vangen.

Deze groep jongeren die in hotel Paping verblijft, is kansrijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning. De gemiddelde duur van de procedure voor een verblijfsvergunning ligt momenteel op iets meer dan een jaar. De betekent dat voor de jongeren in Ommen het verkrijgen van deze status nog circa zes tot negen maanden duurt.

 

Deel jongeren in Ommen laten vestigen

Daarnaast is nog het verzoek gedaan om een deel van deze groep in Ommen te laten vestigen. Dit uiteraard na het verkrijgen van de verblijfsvergunning (statushouders). In overleg wordt geprobeerd de resterende jongeren in de regio onder te brengen.

Indien zij een positieve beslissing ontvangen, zal Nidos kleinschalige opvang organiseren en de jongeren begeleiden in het integratieproces. Zodra de jongeren een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden zij opgevangen in woongroepen van vier tot twaalf personen met begeleiding.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde artikelen