Subsidie voor herbestemmen monumenten

Bent u eigenaar van een kerk, een fabriek, een klooster of een ander gebouw dat zich lastig leent voor herbestemmen? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van herbestemmingssubsidie.

Wat is herbestemmingssubsidie?

De herbestemmingssubsidie moet voorkomen dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. U kunt de subsidie gebruiken om de mogelijkheden van herbestemming zo breed mogelijk te verkennen met bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek. Een andere mogelijk is om de subsidie te gebruiken om uw gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.

 

De herbestemmingssubsidie kunt u gebruiken om de mogelijkheden van herbestemming zo breed mogelijk te verkennen met een haalbaarheidsonderzoek of interactief of procesgericht onderzoek. Om het verduurzamen van het monument verder te stimuleren wordt het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek subsidiabel gesteld in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast kunt u de subsidie inzetten voor het toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.

 

Financiële regelingen

Er zijn verschillende regelingen beschikbaar om uw herbestemmingsplannen financieel te ondersteunen. Denk hierbij aan subsidie om de haalbaarheid van uw plannen te onderzoeken of om uw pand in de tussentijd te beschermen tegen weersinvloeden.

 

Tot en met 30 november

Wilt u uw monument een nieuwe bestemming geven? Vraag dan van 1 oktober tot en met 30 november voor uw onderhoudskosten instandhoudingssubsidie aan.

Als u herbestemmingssubsidie aanvraagt, doet u dat vaak om één van de volgende twee redenen:

  • Onderzoek
  • Wind- en waterdicht maatregelen

Welke checklist voor u van toepassing is, ligt aan waarvoor u de subsidie wilt aanvragen. Gebruik de checklists om te zorgen dat u niets over het hoofd ziet. Zodat u straks alles voor uw aanvraag netjes heeft voorbereid.

 

BEKIJK FINANCIËLE REGELINGEN

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: OVKK

Gerelateerde berichten