Proef: landbouwverkeer op N343 Hardenberg

Op dinsdag 2 april start gemeente Hardenberg met de werkzaamheden aan de rotonde Europaweg-Bruchterweg. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N343 Twenteweg. Ook het landbouwverkeer mag vanaf dan het deel tussen de Europaweg en de Hardenbergerweg gebruiken.

Zo blijft de verkeershinder voor de agrarische sector beperkt. Na afronding van de wegwerkzaamheden start de provincie Overijssel samen met de gemeente een pilot, waarbij de N343 open blijft voor landbouwverkeer. Daardoor hoeven de grote landbouwvoertuigen niet meer over de drukke (school)fietsroutes. Zo verbetert de verkeersveiligheid in het centrum van Hardenberg.

De 343, een provinciale weg

De N343 Twenteweg is van de provincie Overijssel. Maar de wegen in het centrum zijn van de gemeente Hardenberg. Daarom heeft de gemeente zich ingespannen om met de provincie tot deze ‘pilot’ (proef) te komen. Het gezamenlijke doel is om de verkeersveiligheid voor de kwetsbare fietsers te verbeteren.

Veiligheid voorop

Voor het doorgaande verkeer op de N343 Twenteweg (tussen de verkeerslichten bij de Rheezerweg-Europaweg en de rotonde Bruchterweg-Hardenbergerweg-Twenteweg) verandert daardoor de situatie over een beperkte lengte van bijna 2 kilometer. Er bestaat de kans dat zij op deze weg achter bijvoorbeeld een trekker komen te rijden. Inhalen blijft niet toegestaan en is ook gevaarlijk. Om die reden vragen beide overheden automobilisten geduld te hebben. Onder andere door het plaatsen van extra campagneborden langs de weg met de boodschap: ‘Heb geduld en kom veilig thuis!’

Duur van de proef

De proef duurt tot minimaal het einde van het jaar. Met camera’s op trekkers, het afnemen van enquêtes en het maken analyses van reistijden wordt in de komende maanden gekeken wat de effecten zijn. Mogelijk volgen er dan nog aanpassingen op of langs de weg.

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel gaan voor een verkeersveilige situatie, ook in het centrum van Hardenberg. Samen veilig op weg, dát is de ambitie!

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaar.overijssel.nl.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto:  Stock

Gerelateerde berichten