Prestatieafspraken over voldoende huurwoningen

Vechtdal Wonen, de gemeente Hardenberg en de huurdersorganisatie Vechtdal hebben onlangs de prestatieafspraken woningbouw 2023 ondertekend. De afspraken richten zich op voldoende beschikbare huurwoningen, betaalbare huurwoningen en leefbaarheid in de wijken.

In de gemeente Hardenberg zorgt woningcorporatie Vechtdal Wonen dat er voldoende (sociale) huurwoningen zijn. Dat is geregeld in de Woningwet. Elk jaar maakt Vechtdal Wonen met de gemeente Hardenberg en de huurdersorganisatie prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar. De prestatieafspraken voor 2023 richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. En zijn ondertekend door directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen, wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg en Ruud Moison van de huurdersorganisatie Vechtdal.

Wethouder Martijn Breukelman: “Er is veel vraag naar nieuwe woningen. Om het woningtekort aan te pakken willen we sneller en meer nieuwe woningen bouwen. Dat is een grote opgave. Vooral omdat we te maken hebben met een onzekere woningmarkt. Juist dan is het belangrijk dat we onze blik op de toekomst blijven richten. We hebben er vertrouwen in dat we er samen met Vechtdal Wonen voor kunnen zorgen dat we sneller en meer kunnen bouwen. We willen er zo ook voor zorgen dat er voor onze jongeren passende woningen zijn, dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er ook woningen zijn voor kwetsbare mensen.”

Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Samen met de gemeente en ontwikkelaars spannen we ons in om tot 2030 in totaal 950 sociale huurwoningen en 85 middenhuur woningen te bouwen. Ook willen we in 2023 50 flexwoningen bouwen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Voor woningzoekenden die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar ook geen particuliere huurwoning of koopwoningen kunnen krijgen, houden we middenhuurwoningen beschikbaar.”

Komende jaren

Voor een belangrijk deel van de huurwoningen is al afgesproken waar die de komende jaren worden gebouwd. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg gaan samen op zoek naar geschikte plekken voor de overige woningen. De gemeente zorgt voor snellere bestemmingsplanprocedures. Ook willen de partijen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

De betrokken partijen vinden betaalbaarheid en het verlagen van de woonlasten een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Vechtdal Wonen gaat de woningvoorraad verder verduurzamen en op meer woningen zonnepanelen plaatsen, zodat de huurders lagere energielasten hebben.
In de afspraken is ook aandacht voor leefbaarheid. Martijn Rink: ‘Vechtdal Wonen staat voor een vertrouwd thuis in een plezierige en duurzame woon- en leefomgeving. Voor dat thuisgevoel is een leefbare wijk van groot belang. Daarom streven we naar vitale gemengde wijken waar verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten.”

In de prestatieafspraken voor de gemeente Hardenberg is ook rekening gehouden met de landelijke afspraken voor woningbouw. Daarom spreken de partijen af dat in gemeentelijke woningplannen minimaal 30% van de woningen een sociale huurwoning is. De Stichting Huurdersbelangen Hardenberg is tevreden over de gemaakte afspraken: “We komen op voor de belangen van de mensen die nu al huren en voor de huurders van de toekomst. Met deze afspraken worden hun belangen goed behartigd.”

 

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten