Ommen wil 50 flexwoningen bouwen

De woningmarkt in Nederland is oververhit. Ook in Ommen is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen samen het woningaanbod in de gemeente een impuls geven met 50 flexwoningen aan de Sportlaan.

Met de geplande nieuwbouw in Vlierlanden en Haven Oost in Ommen komen er extra woningen bij. Echter de vraag naar woningen blijft nog steeds groot. Tegelijkertijd groeien de wachtlijsten voor huurwoningen. Voor mensen die met spoed een woning zoeken, is het momenteel vrijwel onmogelijk om een plek te vinden. Deze woningzoekenden hebben vaak weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, en komen daarom niet snel voor een woning in aanmerking.

Op dat probleem aan te pakken zoeken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen naar nieuwe oplossingen. Er wordt met name gedacht aan de bouw van tijdelijke woningen, zogenaamde flexwoningen. Gemeente Ommen heeft vanuit het Rijk eind 2022 een subsidie ontvangen om bouw van flexwoningen mogelijk te maken.

Locatie Sportlaan

De gemeente Ommen heeft verschillende locaties in de gemeente onderzocht waar de flexwoningen geplaatst kunnen worden. Daarbij kwam de Sportlaan als meest geschikte locatie naar voren. De oppervlakte van het gebied is gunstig, evenals de ligging in de buurt van bestaande voorzieningen. Ook telt mee dat de flexwoningen hier op relatief korte termijn geplaatst kunnen worden. Er is geen concurrentie met andere woningbouwprojecten.

Voor het plaatsen van de flexwoningen zal dit voorjaar van 2023 een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. De flexwoningen mogen dan maximaal 15 jaar op deze locatie blijven staan. Daarna worden ze weggehaald en krijgen ze ergens anders een plek.

Toekomstige bewoners

“Flexwoningen zijn een soort springplank naar regie op je eigen leven. Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt. Mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben. Maar ook mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen”, vertelt Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

“Vechtdal Wonen zoekt naar een goede mix van doelgroepen, zodat er een leefbare woongemeenschap ontstaat. Onze ervaring met andere projecten op het gebied van flexwonen is goed. Bijvoorbeeld in Dedemsvaart en Hardenberg, werkt deze mix van doelgroepen goed en ontstaan er fijne woongemeenschappen.”

In gesprek met omwonenden

Vanwege de impact in de omgeving willen de gemeente Ommen en Vechtdal Wonen binnenkort in gesprek met de direct omwonenden over deze plannen.  Alice van den Nieuwboer, wethouder van gemeente Ommen, vertelt daarover: “we realiseren ons dat we met de bouw van 50 flexwoningen impact hebben op de leefomgeving van omwonenden en nabijgelegen sportverenigingen. Daarom gaan we graag met hen in gesprek over de inrichting van de kavels en de uitstraling van de woningen.”

“Wat in ieder geval vaststaat”, vult Martijn Rink aan, “is dat de flexwoningen moeten passen bij de landelijke uitstraling van het gebied rondom de Sportlaan”. Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden maken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen een definitief ontwerpplan.

Ontwerpplan

Dat ontwerpplan moet dit voorjaar klaar zijn. Daarna vraagt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Zodra deze wordt toegekend, start de bouw van de eerste flexwoning in het najaar van 2023. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.woneninommen.nl/flexwonen. U vindt daar ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de flexwoningen aan de Sportlaan.

 


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde berichten