Meer waardering voor lokale natuur sinds coronacrisis

Van alle Nederlandse provincies zijn Overijsselaars de lokale natuur het meest gaan waarderen.

Uit een landelijk onderzoek door een extern bureau blijkt, dat zo’n 70% van de Overijsselaars de lokale natuur meer is gaan waarderen sinds de coronacrisis.  Een kwart van de Overijsselaars is sinds de coronacrisis meer begaan met de natuur en milieu in hun buurt. Toch is 54% niet op de hoogte van initiatieven rond natuurbehoud in hun eigen buurt.

 

Ruim de helft van de Overijsselaars is sinds de crisis meer bereid om lokale doelen te steunen. Bijna de helft van de respondenten in Overijssel (47%) vindt dat lokale initiatieven meer aandacht en steun verdienen.

 

Onder de Groene Vrienden bevindt zich ook een Overijssels project: de Groene Loper Vechtdal is een groep van ruim 40 buurtinitiatieven die in hun eigen omgeving willen zorgen voor meer biodiversiteit.

Gerelateerde artikelen