Financiële ondersteuning voor verenigingen en stichtingen die hun gebouw willen verduurzamen

De gemeente Hardenberg helpt verenigingen en stichtingen bij het verlagen van de energierekening. Zij kunnen een lening of subsidie aanvragen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. De stimuleringslening is maximaal € 100.000. De subsidie is maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

Niet genoeg geld voor energiezuinig maken

Verenigingen, stichtingen, multifunctionele centra, kerken en culturele organisaties hebben te maken met hoge energiekosten voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun gebouwen of het opwekken van duurzame energie. Maar ze geven aan dat ze hiervoor niet genoeg geld hebben.

De gemeente ondersteunt met een lening en/of subsidie

De gemeente ondersteunt deze maatschappelijke organisaties die hun vastgoed duurzamer willen maken financieel met een lening en/of subsidie. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen waarmee energie wordt bespaard of waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. De organisaties gaan hierdoor besparen op de energierekening. Ook past energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij de duurzaamheidsplannen van de gemeente.

Zo zien de lening en subsidie eruit

Sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties en non-profit organisaties in de gemeente Hardenberg kunnen gebruik maken van een lening en/of subsidie. Zowel eigenaren, huurders als pachters van gebouwen kunnen de lening of subsidie aanvragen.

De stimuleringslening is minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000. Hiervoor heeft de gemeenteraad € 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De subsidie is 50% van de werkelijke kosten van maatregelen tot maximaal € 50.000. Voor de subsidie is maximaal € 1 miljoen euro beschikbaar.

Lening en/of subsidie aanvragen

Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2023 via www.hardenberg.nl/subsidieloket.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten