Fietsproject voor AZC

Het Fietsproject is voor het AZC in Hardenberg een belangrijk project geworden. Het houdt bewoners van het AZC op een vrijwillige manier bezig. En niet onbelangrijk, het helpt bij het inburgeringsproces, omdat Nederland nu eenmaal een fietsland is.


Voor de komst van het AZC in Hardenberg heeft de gemeente de gezamenlijke kerken al gevraagd of zij een plan wilden opstellen om de AZC bewoners een kans te geven om zich beter te integreren. Het Diaconaal Platform heeft dit opgepakt. Er is een werkgroep geformeerd en uiteindelijk zijn er twee heel belangrijke projecten ontstaan, zoals nu blijkt. Dat zijn het Buddyproject en het Fietsproject. Het fietsproject is om te integreren in de Nederlandse samenleving onmisbaar.

 

Jan van de Giessen uit Hardenberg is, naast medecoördinator van het buddyproject, de enige coördinator van het fietsenproject. Inmiddels is het project na ruim vijf jaar wel bekend en zijn er mensen die Jan rechtstreeks benaderen om een fiets aan te bieden.

“Alles wat aangeboden wordt halen wij op. Slechte fietsen voor onderdelen en goed te repareren fietsen worden gerepareerd en aangeboden aan de bewoners van het AZC. De gemiddelde prijs ligt tussen de 5 en 35 euro voor een hele mooie fiets. We werken kostenneutraal en dat betekent dat wij financieel ons zelf voorzien en niet afhankelijk zijn van derden”, aldus Jan van de Giessen.

De doelstelling vanaf het begin was, een eigen werkplaats, en die is gevonden bij ‘In Beeld’.  Ook was de doelstelling om vrijwilligers uit het AZC fietsen te laten repareren. Mitanos, een Syrische man, is al de vierde vrijwilliger die heel actief meehelpt de fietsen op te knappen.

“Hoeveel fietsen er inmiddels zijn opgehaald en verkocht, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar het zijn er meer dan 1000”, laat een zeer enthousiaste Jan van de Giessen weten.

Hebt u nog fietsen voor het project? Dan kunt u contact opnemen met Jan van de Giessen: 06 517 43 136.


Mitanos gaat onverstoorbaar door

Gerelateerde artikelen