CTP Veldzicht houdt 21 mei open dag voor bewoners Balkbrug

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht (CTP Veldzicht) houdt zaterdag 21 mei een open dag voor bewoners van Balkbrug. Inwoners van het dorp worden dan rondgeleid in de kliniek en bijgepraat over de diverse doelgroepen die in de kliniek verblijven, de behandelingen die worden gegeven en de bestaande uitbreidingsplannen.

Maximaal 210 bezoekers kunnen zich aanmelden voor een rondleiding in het hoofdgebouw. Daarnaast zijn er activiteiten op het voorterrein van de kliniek en in Huize de Beuk vertellen medewerkers over de patiëntenzorg die ze leveren.

 

Een aantal medewerkers van Veldzicht is al druk bezig met de voorbereidingen voor de open dag. Maaike Philippi, manager behandeling, is één van hen. “We willen heel graag de band met de lokale gemeenschap aanhalen en verstevigen. Een open dag kan daar een mooie bijdrage aan leveren. Iedereen in Balkbrug kent Veldzicht, maar dan vooral van de buitenzijde. We hebben de open dag georganiseerd samen met Plaatselijk Belang Balkbrug en enkele medewerkers die woonachtig zijn in Balkbrug. We hopen dan ook dat de activiteiten goed aansluiten bij de behoefte van dorpsbewoners. Doel is om mensen uit het dorp de kans te geven eens binnen de hekken rond te kijken. Zodat ze zich een goed beeld kunnen vormen van het werken en behandeld worden in onze kliniek.”

 

Aanmelden voor rondleiding via website
Aanmelden voor een rondleiding tijdens de open dag is vanaf 28 april 10.00 uur mogelijk via de website van CTP Veldzicht, www.ctpveldzicht.nl. Op zaterdag 21 mei worden tussen 09.00 en 17.00 uur in totaal veertien groepen van maximaal vijftien volwassen personen rondgeleid door twee medewerkers van Veldzicht. De rondleiding start in Huize Erica, direct naast Veldzicht. De dorpsbewoners die zich vooraf hebben aangemeld voor de rondleiding worden hier verwelkomd door een directielid van Veldzicht en krijgen onder het genot van koffie/thee en een lekkernij alvast de nodige informatie over de kliniek.

 

Een rondleiding is slechts mogelijk voor 210 personen. Onder andere vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat het reguliere programma voor de patiënten in Veldzicht die dag zoveel mogelijk (ongestoord) moet kunnen doorgaan. Om toch zoveel mogelijk dorpsbewoners van Balkbrug de kans te geven zich te laten informeren over Veldzicht zijn er op zaterdag 21 mei ook activiteiten op het voorterrein en bij Huize de Beuk aan de Ommerweg 5 waarvoor geen aanmelding noodzakelijk is.

 

Medewerkers vertellen in Huize de Beuk
Huize de Beuk, tegenover de supermarkt, is vrij toegankelijk tijdens de open dag. Medewerkers van Veldzicht vertellen daar de hele dag door over hun dagelijkse praktijk, het behandelen van patiënten met complexe ziektebeelden. Dit belooft een zeer interessant onderdeel van de open dag te worden.

 

Overige activiteiten
Op het voorterrein van Veldzicht komt een tent te staan waar belangstellenden zich kunnen laten informeren over de verschillende bouw- en uitbreidingsplannen die de kliniek heeft. Hier wordt koffie en thee geschonken, lekkernijen geserveerd en er komt een verkoopkraam te staan. Bovendien zijn er spullen verkrijgbaar die tijdens de arbeidstherapie gemaakt zijn door patiënten.

 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Velzicht

Gerelateerde artikelen