AZC Hardenberg blijft tot maart 2026

Het asielzoekerscentrum blijft tot maart 2026 in Hardenberg. De gemeente Hardenberg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben hierover de afspraken vastgelegd.

Een belangrijke voorwaarde van de gemeente Hardenberg is dat in het azc Hardenberg het aantal asielzoekers uit ‘veilige landen’ die veel overlast geven wordt teruggebracht. Burgemeester Maarten Offinga: “Als barmhartige gemeente moeten en willen we er zijn voor asielzoekers die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Daar staat de deur voor open. Maar we houden de deur dicht voor asielzoekers die zich misdragen en criminele activiteiten ontplooien.”

 

Het asielzoekerscentrum (azc) Hardenberg opende in 2016 de deuren, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het COA vroeg de gemeente Hardenberg vorig jaar deze periode eenmalig te verlengen met nog eens vijf jaar. Na een uitgebreide evaluatie in 2020 stemde de gemeenteraad in januari van dit jaar onder voorwaarden in met het verlengen van de opvang van asielzoekers in Hardenberg tot maart 2026.


“We houden de deur dicht voor asielzoekers die zich misdragen”

De voorwaarden van de gemeente gaan over het tegengaan van overlast en meer beveiliging, zowel voor de bewoners van het AZC als de omgeving. De gemeente wil dat in het AZC Hardenberg vooral kinderen en gezinnen worden opgevangen. De gemeenteraad besloot ook dat aantal ‘niet-kwetsbare asielzoekers uit spoor 2’ uiterlijk op 1 juli 2022 is teruggebracht naar nul. Deze asielzoekers komen uit ‘veilige landen’ en veroorzaken relatief veel overlast.

Voor burgemeester Maarten Offinga zijn de voorwaarden die de gemeente stelt bij het verlengen van de opvang in Hardenberg belangrijk. “Wij zijn een barmhartige gemeenschap. We moeten en willen er zijn voor asielzoekers die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Die kwetsbare mensen bieden we in Hardenberg opvang. Maar we houden de deur dicht voor de asielzoekers die overlast veroorzaken, zich ernstig misdragen en criminele activiteiten ontplooien. Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die onze hulp hard nodig hebben. Het is verdrietig dat deze kleine groep asielzoekers het imago verziekt van bijna 700 kwetsbare mensen die we in Hardenberg opvangen. Dat willen we niet. Daarom hebben we het COA gevraagd maatregelen te nemen.”

 

Het COA maakt werk van de afspraken

Volgens Offinga heeft het COA inmiddels al een aantal zaken opgepakt, zowel landelijk als specifiek voor het AZC Hardenberg. “Ik constateer dat het COA al werk maakt van de afspraken die we met elkaar maken. Daarmee geeft het COA een serieus antwoord op onze vraag om de overlast tegen te gaan en de veiligheid op en rond het AZC te vergroten. We gaan vol vertrouwen de komende vijf jaar samen met het COA ons best doen voor de mensen die onze hulp nodig hebben.”

Ook Joeri Kapteijns, bestuurder van het COA, bevestigt dit: “De steekpartijen worden gelijk strafrechtelijk aangepakt, sommige heethoofden en onruststokers worden of overgeplaatst naar Hoogeveen of mogen een tijdje afkoelen in een ander opvangcentrum.”

De burgemeester van Hardenberg doet verder een beroep op het kabinet. “We moeten dit probleem bij de basis aanpakken. Ik doe dan ook een dringend appel op het kabinet om de daad bij het woord te voegen en vluchtelingen die geen kans maken op een verblijfsvergunning uit te zetten zodat zij de asielketen niet langer verstoren.”

 

Plan van aanpak voor terugbrengen overlastgevende asielzoekers

Het COA maakt voor 1 december een plan van aanpak waarin staat hoe het aantal ‘veiligelanders’ in Hardenberg wordt teruggebracht naar nul. Dat plan wordt besproken met de gemeente. Het COA informeert de gemeente maandelijks over het aantal asielzoekers uit deze groep dat in Hardenberg verblijft. Voor deze groep asielzoekers maakt het COA nu op andere plekken sobere opvangplekken.

Het COA verbetert de beveiliging en ziet toe op de kwaliteit van de beveiliging. Een ketenmarinier van het Ministerie van Justitie & Veiligheid kijkt samen met de politie, de locatiemanager van het AZC, de ondernemers en de gemeente hoe overlast van asielzoekers in het centrum aangepakt kan worden. Verder gaat het COA ervoor zorgen dat het AZC Hardenberg bij uitstek ruimte biedt aan gezinnen met minderjarige kinderen, alleenstaande vrouwen en mensen die gevlucht zijn vanwege hun sekse of die vanwege hun religie niet veilig zijn in hun eigen land.

 

Inburgeren belangrijk om mee te doen in de samenleving

Maarten Offinga spreekt zijn waardering uit over de manier waarop de Hardenbergse samenleving, zoals kerken, organisaties en hun vrijwilligers, open staan voor het opvangen van asielzoekers in Hardenberg en hen willen helpen met inburgeren. “Inburgeren en de Nederlandse taal leren is belangrijk om mee te doen in de samenleving. In de nieuwe wetgeving hiervoor zijn de eisen aan inburgeringstrajecten aangescherpt. De regionale opleidingscentra spelen daarbij een belangrijke rol.” Offinga maakt zich zorgen over de bekostiging daarvan door het Rijk. “We moeten voorkomen dat inburgeringsonderwijs door ROC’s moet stoppen door gebrek aan financiële middelen vanuit Den Haag.”


Bestuursovereenkomst verlengd

De afspraken tussen de gemeente Hardenberg en het COA staan in een bestuursovereenkomst. De aanvullende voorwaarden voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd in een bijlage van deze bestuursovereenkomst. Dit document is vandaag ondertekend door bestuurder Joeri Kapteijns van het COA en burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg en COA

Gerelateerde berichten