850 nieuwe woningen in wijk Marslanden

In de Hardenbergse wijk Marslanden worden de komende jaren 850 nieuwe woningen gebouwd. De woningen komen aan de noord- en oostkant van de bestaande woningen. Ook krijgt de wijk een nieuw schoolgebouw en hockeyvelden.

In de gemeente Hardenberg worden sneller en meer nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Martijn Breukelman: “In de komende jaren willen we zorgen voor zo’n 400 nieuwe woningen per jaar. Daarvoor maken we plannen voor woningbouw in alle kernen. Ook de wijk Marslanden in Hardenberg wordt de komende jaren verder uitgebreid. Er ligt nu een plan voor de bouw van 850 woningen in de deelgebieden Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden.”

De gemeente werkt bij de ontwikkeling van Marslanden samen met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. Vooral betaalbare koopwoningen in Ydenhoogte Als eerste wordt gebouwd in deelgebied Ydenhoogte. Dit gebied ligt ten oosten van de bestaande woningen, tussen deelgebied De Cirkel en de Eugenboersdijk.

“Hier is plek voor 261 woningen. Het gaat om verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen. Er komen vooral ook betaalbare koopwoningen. Dat is belangrijk omdat we het zo mogelijk maken voor jongeren om een plekje te krijgen op de woningmarkt.”

Ook komen in Ydenhoogte vrije kavels beschikbaar voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning. Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2023 te starten met de verkoop van de eerste kavels. Bijna 600 woningen in Leehoogte en De Velden
Naast Ydenhoogte ligt het gebied Leehoogte.

Hier is plek voor 224 woningen. Aan de noordkant van Marslanden I ligt het gebied De Velden. Hier is plek voor 369 woningen. In deze gebieden komen ook verschillende soorten en typen woningen. En ook hier liggen vrije kavels. De plannen voor Leehoogte en De Velden worden nog verder uitgewerkt. Dat gebeurt als er wordt gebouwd in Ydenhoogte.

 

De ontwerp-bestemmingsplannen liggen ter inzage

Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken, heeft de gemeente nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Om sneller te kunnen bouwen, kiest de gemeente volgens Martijn Breukelman voor grote bestemmingsplannen. “Dat is één van de acties uit ons versnellingsprogramma. Want ruimtelijke procedures kosten veel tijd. Daarom maken we grote bestemmingsplannen. Als dat plan klaar ligt, kunnen we gelijk verder bouwen als het nodig is. En hoeven we geen tijdrovende procedures te doorlopen als er veel vraag is naar woningen.”

De ontwerp-bestemmingsplannen voor de deelgebieden Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden liggen vanaf 26 januari voor zes weken ter inzage.

 

Plan voor nieuw schoolgebouw, hockeyvelden en clubgebouw

Aan de noordoostkant van de bestaande woningbouw in Marslanden, op de hoek van de Havermarsweg en Plaggemarsweg, komt een nieuw schoolgebouw. Dat is nodig omdat de basisscholen in Marslanden vanwege de groei van de wijk uit hun jasje zijn gegroeid. Naast het schoolgebouw is plek voor hockeyvelden en een clubgebouw van hockeyclub GZG.

Martijn Breukelman: “We hebben het bestemmingsplan hiervoor aan de gemeenteraad aangeboden. We verwachten dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan eind februari vaststelt. Daarna starten we met de voorbereidingen zodat de bouw en aanleg van de velden nog dit jaar kan starten.”


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten