1000ste Twenterandse vakantietasje voor kinderen uit kwetsbare gezinnen uitgereikt vanaf 2019

In 2018 tijdens een bijeenkomst van Diaconaal Platform Twenterand DPT werd een idee omgezet tot een plan. We constateerden, kinderen uit kwetsbare gezinnen in Twenterand kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij thuis.

In armoede opgroeien betekent ook geen geld hebben om thuis er op uit te gaan en/of spullen te kopen. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT), een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Lichtpunt, Steunfonds Vluchtelingen-werk en Leergeld, de actie Vakantietas vanaf 2019 hebben opgepakt.

Steeds meer vakantietasjes

In de 2019 bij de eerste uitgifte ging het om 180 tasjes. De volgende jaren respectievelijk 224, 230, 245 en nu in 2023 nog steeds 235 vakantietasje, in vijf jaar tijd 1114 waarvan het 1000ste vakantietasje afgelopen weekend is uitgereikt. Het is nog steeds hard nodig om deze kinderen iets vrolijks aan te bieden, gezien de armoede in Nederland, maar ook in Twenterand. 235 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar ontvingen onlangs een vakantietas. Er zijn vier categorieën tasjes: voor de jonge kinderen 0 – 4 jaar, voor de basisschoolkinderen van 5 – 8 jaar en 9 -11 jaar en voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar.

Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna, daarmee anoniem, lees Stille Hulp, wat je van de diaconieën ook mag verwachten. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Akker uit Vroomshoop hebben dit jaar als vijfde in rij, de organisatie Vakantietasjes actie 2023 op zich genomen. Waarom: omdat het nodig is en een waardevolle opdracht voor onze eigen jeugd die meegeholpen heeft. Een mooie invulling van het Jeugddiaconaat.

De actie is mogelijk geworden door bijdrages van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de Akker en de diaconieën en van de kerken uit Twenterand en door sponsoren: Plus Vroomshoop, Jumbo Vroomshoop, Paarhuis Bouw en Advies, DNNS Fashion, Schuurman Schoenen, Annemarie Lingerie, Pearle, Pedicurepraktijk Ilse Plaggenmars, Plus Schuldink, Top 1 Toys, Assurantiekantoor Lucas en Gemeente Twenterand

De tassen zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland. In actie voor de naast; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. In Nederland zijn in 2023 meer dan 8.000 vakantietasjes uitgereikt.

Op deze wijze hoopt Diaconaal Platform Twenterand inhoud te geven aan onze opdracht:

‘’Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders’’.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Diaconaal Platform Twenterand

Gerelateerde berichten