Zonnepanelen installeren gevaarlijke klus

Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Maar het plaatsen van de panelen blijkt niet zonder gevaar. Tijdens de installatie van zonnepanelen hadden in de afgelopen anderhalf jaar tijd ongeveer veertig ongevallen plaats. In de afgelopen drie jaar zijn er zelfs vier ongevallen geweest met dodelijke afloop.


Zonnepalen zijn bij uitstek geschikt om boven op het dak van een woning te installeren. De prijzen voor zonnepanelen zijn gedaald. Dat is goed nieuws voor consumenten, maar investeerders in zonneparken schrappen juist investeringen. Ondanks de drukte bij installateurs, werken zij niet altijd erg veilig.

 

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen

Ondanks het werken op grote hoogte, nemen installateurs onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Dit blijkt uit controles die worden gehouden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In meer dan zeventig procent van de gecontroleerde gevallen is de Arbowet overtreden. De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid in deze sector en zal het aantal inspecties opschroeven.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen deze sector. Ruim de helft gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie. De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen.

In tachtig procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers één of meerdere botbreuken op. Twintig procent kreeg te maken met hoofdletsel en in tien procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Denk daarbij aan installateurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld.

 

Soms werkzaamheden stilgelegd

Daarnaast zijn afgelopen maand de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stilgelegd door de inspectie. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.

Het is belangrijk dat werkgevers en hun installateurs risico’s op onveilige situaties voorkomen. De branche heeft daarvoor arbocatalogi opgesteld op basis van de Arbowet. “Het is onze inschatting dat de kans op een ongeval minimaal honderd keer kleiner is als je werkt volgens een arbocatalogus,” zegt Inspecteur-generaal Rits de Boer.

 

In gesprek met de sector

De Nederlandse Arbeidsinspectie is ook in gesprek met de sector over het verbeteren van de veiligheid. De brancheverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het onder de aandacht brengen van de arbocatalogi. Daarnaast hebben brancheverenigingen Holland Solar en Techniek Nederland bijvoorbeeld ook gezamenlijke opleidingen en examens voor installateurs met daarin aandacht voor veiligheid.

 

zonnepanelen
Steeds meer daken vol met zonnepanelen.

 

Tekstverwerking: Jeffrey Varweg, Omroep NOOS
Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

 

Gerelateerde berichten