Wateroverlast en Verzakte Verkeersheuvel Plagen Toegang tot Marienberg

Inwoners van Marienberg worden geconfronteerd met aanhoudende problemen bij het betreden van hun dorp, veroorzaakt door een hardnekkig euvel: een diepe plas op de tweede Elsweg. De regenwaterverzameling, ontstaan na recente bestratingswerken en de installatie van putten, blijkt een ware hindernis voor automobilisten.

Het water, dat nergens heen kan, dwingt voertuigen om door de plas te ploegen, wat het risico op schade aan het luchtfiltersysteem met zich meebrengt en hierdoor de motor onherstelbaar beschadigd kan raken. Ondanks eerdere inspanningen van de gemeente Hardenberg, zoals herbestrating en het plaatsen van putten, lijkt de situatie alleen maar verergerd.

Bij hevige regenval stroomde het water zelfs woningen binnen aan de tweede Elsweg, wat tot ongemak en schade leidde. De gemeente heeft na onderzoek besloten om een nieuwe sloot langs de tweede Elsweg te graven om het overtollige water rechtstreeks af te voeren naar een bestaande sloot. De uitvoering van dit plan is echter nog onbekend, aangezien er nog overleg plaatsvindt met de grondeigenaar.

Daarnaast ondervindt de verkeersheuvel bij de toegangsweg naar bouwterrein “de Marke III” schade door zwaar vrachtverkeer, wat voor verdere complicaties zorgt. De verzakking vereist nu voorzichtigheid van automobilisten om schade aan de onderkant van het voertuig te voorkomen. De gemeente Hardenberg onderzoekt momenteel deze kwestie en zoekt naar een duurzame oplossing.

Onze verslaggever heeft gesproken met de heer Dost van de gemeente Hardenberg, die hiervoor verantwoordelijk is. Hij geeft aan dat ondanks eerdere pogingen om het probleem op te lossen, de hinder zich blijft voordoen. De voorgestelde nieuwe sloot is een stap in de goede richting, maar de uitkomst ervan hangt af van het lopende overleg met de grondeigenaar. De gemeente benadrukt haar inzet om deze problemen aan te pakken en de toegang tot Marienberg te verbeteren voor haar inwoners.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

Gerelateerde berichten