Vervolg verkeersoplossing veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum Ommen

De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. Het grootste knelpunt is het verkeer op de Vechtkade.

Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers tussen
het centrum/Markt en het ‘Vechtpodium’ langs de rivier. Door het plaatsen van een beweegbare afsluiting op
de vechtkade en in de Pr. Julianastraat komt er minder verkeer over de Vechtkade. Met minder verkeer over
de Vechtkade én een andere inrichting van de kade, kunnen het centrum en de rivier weer met elkaar
verbonden worden. Dan ligt Ommen als vanouds weer tegen de Vecht. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden
voor recreatie en horeca langs het water. Het centrum wordt er verkeersveiliger, veelzijdiger en levendiger
van.

Samenwerking met adviesbureau
De gemeente is in samenwerking met adviesbureau Movares gestart met de uitwerking van het raadsbesluit
van 21 juli 2021 om de geplande beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en in de Pr. Julianastraat te
onderzoeken en te ontwerpen. Naast de beweegbare afsluitingen onderzoekt Movares andere maatregelen
om te komen tot een betere verkeersstructuur om het doorgaand verkeer om het centrum te leiden. Het gaat
om verbeteringen op de kruispunten rond de Hessel Mullert brug, aanpassingen op de N347 en de inpassing
van een fietsroute ZwolleHardenberg.

Planning
Het komende jaar worden onderzoeken gedaan naar de effecten van de verschillende maatregelen, waarbij
we ook de plannenmakerij volgen voor het centrumplan van Ommen. Ook zullen er verschillende ontwerpen
gemaakt worden van de maatregelen. Er zijn twee participatieronden, waar de resultaten van de onderzoeken
en de ontwerpen met ondernemers, inwoners en andere belangenpartijen besproken worden. In de loop van
het 2e kwartaal volgt meer informatie over de concrete vervolgstappen. In het voorjaar van 2023 zijn de
onderzoeken en de ontwerpen klaar.


Gerelateerde artikelen