Pad van Hoop open voor iedereen

Bij de kerk ‘Het Morgenlicht’ in Hardenberg kun je sinds zaterdag 24 september het ‘Pad van Hoop’ lopen. Het wandelpad loopt achter de kerk langs, achter de vijver, onder de bomen.

Er is hard aan gewerkt, en dinsdag 30 augustus was het pad compleet. Net voor de zomervakantie is het toegangsbord geplaatst. Afgelopen week is er gemaaid en gesnoeid en gewied. En afgelopen dinsdag zijn de laatste 50 bordjes geplaatst. “Aan zo’n pad blijf je natuurlijk altijd verder werken, dus je kunt niet zeggen: het is af. Maar het is nu wel compleet”, liet ds. A.P. Feijen weten tijdens zijn toespraak in het kerkgebouw. Ds. Feijen is emerituspredikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Baalderveld-Zuid. Hij was toentertijd ook al betrokken bij het pad van hoop.

 

Na de toespraak en de dankwoorden aan de ‘harde werkers’ gingen alle aanwezigen naar buiten voor de officiële opening van het pad. Het pad was afgesloten met een lint dat Bert Runhaar,  die een schaar in handen gedrukt, mocht doorknippen. Hij kreeg de schaar overhandigd door ds. Adrian Verbree, dominee van de gereformeerde vrijgemaakte gemeente Baalder.

Pad van Hoop
Het wandelpad is een tijdpad waarop de Bijbelse geschiedenis in kaart wordt gebracht vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de kruisiging van Jezus Christus. Bij het begin is een vijgenboom geplant. Dit is de eerste boom die in de Bijbel genoemd wordt. Op 142 bordjes langs het pad staan de rechters aangegeven, de koningen, de profeten, et cetera. Zo weet u wie wanneer optrad in de geschiedenis van het volk Israël. Op ieder bordje staat een QR-code, die u doorverbindt met een tekst over de desbetreffende persoon. Het pad loopt uit op het kruis.

Iedereen kan en mag op dit pad wandelen, mediteren of studeren, wat u maar wilt. Het pad is alleen overdag open en wordt bij zonsondergang gesloten.


Gerelateerde artikelen