D66 verbaasd over plannen GS Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel presenteerde woensdag in de media een plan voor het landelijk gebied en een definitieve landbouwvisie. Daarbij wil GS de natuurdoelen vijf jaar opschuiven van 2030 naar 2035. D66 Overijssel is zeer verbaasd over deze deadline.


GS eist van het Rijk 5 miljard euro om de doelen voor natuurbeheer en landbouwtransitie niet in 2030, maar in 2035 (of later) te behalen. Het geld is nodig voor een andere vorm van landbouw, verkleinen van de veestapel, verbetering van de natuur en flink minder stikstofuitstoot.

Groot is de verrassing bij D66 over de deadline (2035) die GS hierbij noemt. Fractievoorzitter Renilde Huizenga: “Het rijksbeleidskader voor de termijn waarop de natuurdoelen gerealiseerd moeten zijn is 2030, daar kan de provincie niet aan tornen. Sterker nog, zij gaat er niet over. Dit gaat in tegen het advies van Remkes en het landelijke coalitieakkoord.”

D66 zet verder vraagtekens bij het uitgangspunt van GS dat het geheel te realiseren is door de ruimte die ontstaat door de jaarlijks gemiddeld 3% stoppende boeren. D66 meent dat hoger tempo nodig is om 2030 de doelen te halen en daar past dus ook bij veranderen, verplaatsen of gedwongen stoppen van bedrijven. Focus moet gericht blijven op herstel en verbetering van natuur.

Huizenga: “De meningsvormende commissievergadering over dit onderwerp is gepland op 11 januari. Wij vinden het dus heel bijzonder dat GS nu al de media zoekt over iets waarover nog in Provinciale Staten überhaupt gesproken moet worden.”

Er is ook een lichtpuntje, constateert de fractievoorzitter: “Reductie van de veestapel is nodig, volgens de Europese Richtlijnen en de wet. Daar is deze coalitie het dus mee eens. Dat staat in de plannen nu vast en kringlooplandbouw is gelukkig een basis uitgangspunt. Een lijn die D66 steunt.

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: D66 Overijssel

Gerelateerde berichten