NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

180716 Martijn Breukelman en Han Wiendels van HMO ondertekenen intentieovereenkomst gebiedsontwikkelHARDENBERG - De gemeente Hardenberg en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel willen De Spinde in het centrum van Hardenberg een impuls geven.

Het is de ambitie dat detailhandel hier verdwijnt en dat het gebied wordt getransformeerd tot aantrekkelijke locatie om te wonen, te werken of voor voorzieningen. Wethouder Martijn Breukelman: “We gaan samen met de ondernemers onderzoeken of we deze ambitie waar kunnen maken.”

Kernwinkelgebied en aanloopgebieden
De gemeente Hardenberg werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan het versterken en toekomstbestendig maken van het centrum van Hardenberg. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van het actieplan voor het centrum van Hardenberg. Als onderdeel van het actieplan is een detailhandelsstructuurvisie gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens deze visie wordt het kernwinkelgebied compacter gemaakt. De Voorstraat/Oosteinde, de Markt, Fortuinstraat en het Van Wevelinckhovenplein vormen de spil van het kernwinkelgebied.

Omliggende gebieden worden getransformeerd tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen. Winkels in de omliggende gebieden worden zoveel mogelijk verplaatst naar het kernwinkelgebied.

De Spinde
Eén van de gebieden die volgens de detailhandelsstructuurvisie wordt omgevormd is De Spinde. De uitstraling en functie van dit gebied sluiten niet meer aan op de omgeving. In het winkelcomplex zijn nu nog ondernemers gevestigd. Wethouder Martijn Breukelman: “Het is onze ambitie deze detailhandel te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en eventueel de detailhandelsbestemming te verwijderen. Vervolgens kan het gebied toekomstbestendig gemaakt worden en kunnen er andere functies gevestigd worden, zoals bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, cultuur, zorg en wonen. Ook een make-over voor het omliggende gebied behoort tot de mogelijkheden.”

Samenwerking
De ontwikkeling van het gebied De Spinde gebeurt samen met de in de straat gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de Stichting Centrummanagement Hardenberg. De gemeente houdt op verzoek van de ondernemers regie bij het onderzoek naar het omvormen van het gebied. Daarom heeft de gemeente vorig jaar al het voormalige Rabobankpand gekocht.

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wil een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van het gebied. De HMO maakt samen met gemeenten locaties in binnensteden of op bedrijventerreinen weer vitaal door het inbrengen van kennis en kunde, het doen van investeringen en/of financiering. De HMO, handelt volledig zelfstandig en autonoom, zonder winstoogmerk. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van de HMO.

Intentieovereenkomst
Martijn Breukelman: “We gaan samen met de HMO en in overleg met de ondernemers het plan voor De Spinde verder uitwerken. Uit het plan moet blijken of het omvormen van De Spinde ruimtelijk, financieel en maatschappelijk gezien haalbaar is. We streven er naar dat er nog dit jaar meer duidelijkheid is over de haalbaarheid.”

De afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman (links op de foto) de overeenkomst. Directeur Han Wiendels (rechts op de foto) zette namens de HMO zijn handtekening.

Doelstelling vippHARDENBERG - De Saxenburgh Groep is positief beoordeeld op de eindassessments van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Hiermee zijn de modules A1 en B1 succesvol afgerond. De A1 en B1 module maken onderdeel uit van het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie- uitwisseling Patiënt en Professional).

Voor patiënten betekent dit online toegang tot onder andere medische gegevens als lab- of andere onderzoekuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Patiënten kunnen dit inzien via MijnSaxenburgh.

Door het behalen van de doelstellingen voor module B1 ontvangen zorgverleners nu digitaal een actueel medicatieoverzicht van de patiënt vanuit de openbare apotheek, dit gebruiken ze bij het voorschrijven. Recepten hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden door de apothekersassistenten wat de kans op fouten verkleint.

Ook wordt de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten worden klaargemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt. Patiënten hoeven daarnaast niet meer langs de apotheek om het recept af te leveren, apothekers kunnen zo de werkzaamheden spreiden.

SCHUINESLOOT - Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg heeft besloten op grond van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van de woning aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot. De woning wordt met ingang van 19 juli 2018 gesloten voor de duur van drie maanden.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de Politie Oost-Nederland naar een grootschalige productielocatie van harddrugs, is in de woning en op het erf aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot een doorzoeking uitgevoerd. Tijdens de doorzoeking werd in de manege op dit perceel een drugslaboratorium aangetroffen. Volgens de politie is het zeer waarschijnlijk dat dit laboratorium onderdeel uitmaakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met de grootschalige productie van harddrugs. De hoofdbewoner is aangehouden en verblijft in voorlopige hechtenis.

Sluiting woning
De burgemeester is op grond van de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot het sluiten van een woning en het bijbehorende erf voor bepaalde tijd als er sprake is van de aanwezigheid van harddrugs. Op basis van een uitgebreide politierapportage heeft burgemeester Peter Snijders besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken. De bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woongenot van de omwonenden en de strijd tegen de handel in verdovende middelen wegen voor de burgemeester zwaarder dan het belang van de verdachte en medebewoners om in de woning te blijven wonen.

De omgeving en de kinderen mogen hier niet langer mee geconfronteerd worden

- Burgemeester Snijders

Het aangetroffen drugslaboratorium en de grootschaligheid daarvan is voor burgemeester Peter Snijders onacceptabel. Peter Snijders: “Eerder al werd op dit perceel door de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Het feit dat binnen anderhalf jaar wederom sprake is van een overtreding van de Opiumwet beschouw ik als een verzwarende factor. De activiteiten zoals die op dit erf hebben plaatsgevonden, vormen een ernstige inbreuk op de openbare orde, ondermijnen de rechtstaat en veroorzaken een onveilige en onprettige leefomgeving.”

Ook het feit dat er twee minderjarige kinderen op het adres verblijven, beschouwt de burgemeester als een verzwarende factor. Snijders: “Ik vind het zeer onwenselijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin harddrugs gemaakt worden. Wanneer kinderen met de chemicaliën die bij de productie van drugs gebruik worden in aanraking komen, kan dit zelfs fatale gevolgen hebben. De omgeving en ook de kinderen mogen daar niet langer mee geconfronteerd worden. Daarom heb ik besloten gebruik te maken van mijn bevoegdheid om deze woning voor drie maanden te sluiten.”

Woningsluiting vanaf 19 juli 2018
Om de in de woning verblijvende medebewoners en met name de minderjarige kinderen de gelegenheid te bieden elders onderdak te vinden, gaat de sluiting van de woning en het erf met ingang van 19 juli 2018 in. De sluiting geldt voor de duur van drie maanden. Gedurende deze periode is het voor een ieder verboden de woning en het erf te betreden. Dit is naar de mening van de burgemeester lang genoeg om de woning en het erf uit de drugshandelketen te halen en rust en veiligheid in de omgeving te creëren. Bij afwezigheid van burgemeester Snijders is het besluit om de woning te sluiten vorige week getekend door locoburgemeester Martijn Breukelman.

De KoppelHARDENBERG - Het jaar 2018 staat bij De Koppel in het teken van ‘Boombewoners’. En dat is dan ook meteen het thema van de fotowedstrijd. Foto’s kunnen tot en met 13 september aangeleverd worden.

De boom biedt vele soorten een veilig huis en soms ook een welkome maaltijd. Zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, insecten, planten, schimmels en (korst)mossen; ze maken allemaal gebruik van de boom. Keus genoeg dus om een boom en zijn bewoner vast te leggen op een mooie foto.

Foto’s kunnen vanaf heden tot en met 13 september aangeleverd worden. Vermeld daarbij je naam. Daarna buigt een jury zich over de binnengekomen foto’s. Hierbij gaat het niet alleen om de pracht van bijvoorbeeld de eekhoorn of de boomkikker, maar ook om de compositie van de gehele foto. De 18 mooiste foto’s krijgen een plekje in de filmzaal van november t/m december. Hierna mogen deze weer meegenomen worden.

De jury kiest echter maar één winnaar! De prijsuitreiking, tevens opening van de foto-expositie, vindt plaats op dinsdag 30 oktober. Alle fotografen worden hiervoor uitgenodigd. Maak je graag foto’s of heb je nog een mooie foto liggen? Doe dan mee aan deze wedstrijd!

Voorwaarden:

  • één foto per persoon
  • minimale afmeting 20 bij 20 of 20 bij 30 cm
  • geen namen op de foto
  • foto’s kunnen na afloop opgehaald worden
  • ingeleverde foto’s worden niet teruggestuurd

Foto’s kunnen ingeleverd worden bij De Koppel, Vechtstraat 8, 7772 AX te Hardenberg. |
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 13.00 tot 16.00 uur.

up4us kinderkoorKLOOSTERHAAR - Zondagmiddag 22 juli om 14.00 uur zal het Up4s kinderkoor een tuinconcert geven in aan de Dorpsstraat 36 in Kloosterhaar.

Stichting UP4S helpt kansarme kinderen in Oeganda. Ze heeft een basisschool en een middelbare school in het dorpje Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan komen. Hierdoor worden de kansen op een goede toekomst voor deze kinderen aanzienlijk vergroot.

flyer tuinconcertDe stichting heeft een christelijke basis en is opgericht vanuit de overtuiging dat je als christen een verantwoordelijkheid hebt naar je (kans)arme naaste. Op het project in Oeganda zijn echter alle kinderen, ongeacht afkomst of geloof, welkom. Wel wordt er op de scholen christelijk onderwijs gegeven.

Met het concert wil het koor bekendheid met de stichting vergroten en ook geld inzamelen om onderwijs voor meer kinderen mogelijk te maken. De toegang voor het concert is gratis, wel is er een collecte voor het project. En worden er zelfgemaakte Oegandese producten verkocht.

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-16:00
Non-Stop Zondagmiddag
16:00-17:00
Strictly Country
17:00-19:00
Gloriesound

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn