NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Burgemeester Peter Snijders reikt vrijdag 26 april 2019 zes Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter ontvangen twee vrouwen en vier mannen het lintje en de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.|

De heer Derk Jan Benjamins (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Benjamins doet naast zijn drukke baan in ploegendienst veel voor Kloosterhaar. Van 1992 tot 2000 was hij algemeen voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar. Sinds 17 jaar is hij voorzitter van de zwembadcommissie van zwembad De Bargn’s in Kloosterhaar. Dit zwembad is eigendom van de bevolking en wordt gerund door vrijwilligers. De heer Benjamins deed al jong klusjes rondom het zwembad en is sindsdien een groot deel van het jaar als vrijwilliger bij het zwembad betrokken. De heer Benjamins is daarnaast, sinds 2004, voorzitter van muziekvereniging Crescendo in Kloosterhaar. Hij nam het initiatief tot een jaarlijkse muzieklesdag op de basisschool in Kloosterhaar en was kartrekker bij de oprichting van dweilorkest De Haarschutters.

De heer Jan Everts (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Everts was al op jonge leeftijd actief in het kerkelijke en sociale leven. In zijn voormalige woonplaats Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen) was hij lid van het gereformeerd jeugdwerk, bestuurslid van de gymnastiekvereniging, actief lid van de gereformeerde kerk, bestuurslid van de christelijke basisschool en van Plaatselijk Belang. Ook zat hij in het lokale CDA-bestuur en was hij van 1988 tot 1996 gemeenteraadslid in de gemeente Hoogeveen. Hij verhuisde naar Slagharen maar bleef lid van het christelijk Mannenkoor Hollandscheveld, van 2008 tot 2017 zat hij in het bestuur van het koor. De heer Everts is secretaris van de vereniging Streekhistorisch Centrum Slagharen, de eigenaar/beheerder van het museum Het Oale Meestershuus. Ook geeft hij als gastheer van het museum rondleidingen en coördineert hij het beheer van het gebouw. Binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt Lutten/Slagharen/Schuinesloot was de heer Everts onder andere actief als diaken, hielp hij mee met het digitaliseren van 150 jaar doopboeken en is hij scriba van de kerkenraad. Daarnaast was de heer Everts voorzitter van de Canoncommissie Hardenberg.

De heer Peter Albert van den Honert (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Honert was tot de gemeentelijke herindeling in 2001 voorzitter van de afdeling Hardenberg van Veilig Verkeer Nederland. Mede dankzij hem konden de VVN-afdelingen Avereest, Gramsbergen en Hardenberg succesvol worden samengevoegd tot één afdeling. Bij de totstandkoming van het jaarlijkse verkeersveiligheidsplan speelt de heer Van den Honert een belangrijke rol. Bij de activiteiten van Stad Hardenberg Promotie heeft de heer Van den Honert een coördinerende rol waar het gaat om de inzet van verkeersregelaars. Hij zorgt voor de scholing en planning van de inzet tijdens evenementen. Sinds 2010 is de heer Van den Honert actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging HHC Hardenberg. Hij begon met de organisatie van de ‘vlaggendragers’, coördineerde de interne scouting en ondersteunt het wedstrijdsecretariaat.

Sinds 2017 is de heer Van den Honert penningmeester van de Stichting Hartveilig Hardenberg. Deze stichting zet zich in om te komen tot een dekkend netwerk van AED’s, met daaraan gekoppeld een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners in de gemeente Hardenberg. De heer Van den Honert was ook nog een aantal jaren voorzitter van de ouderraad van het Vechtdal College.één afdeling. Bij de totstandkoming van het jaarlijkse verkeersveiligheidsplan speelt de heer Van den Honert een belangrijke rol.

Bij de activiteiten van Stad Hardenberg Promotie heeft de heer Van den Honert een coördinerende rol waar het gaat om de inzet van verkeersregelaars. Hij zorgt voor de scholing en planning van de inzet tijdens evenementen. Sinds 2010 is de heer Van den Honert actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging HHC Hardenberg. Hij begon met de organisatie van de ‘vlaggendragers’, coördineerde de interne scouting en ondersteunt het wedstrijdsecretariaat. Sinds 2017 is de heer Van den Honert penningmeester van de Stichting Hartveilig Hardenberg. Deze stichting zet zich in om te komen tot een dekkend netwerk van AED’s, met daaraan gekoppeld een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners in de gemeente Hardenberg. De heer Van den Honert was ook nog een aantal jaren voorzitter van de ouderraad van het Vechtdal College.

Mevrouw Grietje ter Wijlen-Schaapman (Ane) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Ter Wijlen was 47 jaar lang werkzaam in de speciale gezinszorg. Daarbij was zij meer dan betrokken. In crisissituaties bood zij, bij gebrek aan opvangmogelijkheden elders, onderdak aan kinderen bij haar thuis. Zij was tien jaar lang voorzitter van de Zonnebloem afdeling Gramsbergen-De Krim en zorgde voor de financiële afsluiting en overdracht van deze afdeling naar de afdeling Hardenberg toen er in Gramsbergen-De Krim niet voldoende vrijwilligers meer waren om de afdeling draaiende te houden. Ook was mevrouw Ter Wijlen een aantal jaren voorzitter van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) en van de rechtsopvolger van de NCVB, de Passage.

Van het Rode Kruis (afdeling Vechtdal) was mevrouw voorzitter van 2000 tot 2008, daarna vertegenwoordigde zij nog vier jaar de afdeling Vechtdal in het district IJsselland, Sociale Hulpverlening. Mevrouw Ter Wijlen is al bijna vijftig jaar actief in allerlei functies binnen de Hervormde Kerk en PKN Gramsbergen. Ze was diaken, ouderling en lid van de kerkenraad en was betrokken bij de werkgroep ‘Boeren in de knel’ in de buurtschap Ane. Vanaf 2013 is zij wijkhoofd van het ouderenpastoraat en bezoekt ze regelmatig ouderen. Mevrouw Ter Wijlen was actief voor de Hartstichting: als collectant en uitdeelpunt van de collectebussen. Verder was zij vier jaar raadslid in de voormalige gemeente Gramsbergen en lid van de adviesraad van het Blijf van mijn Lijfhuis Enschede.

Mevrouw Maria Hindriks-Slot (Bergentheim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hindriks begon rond haar veertigste als invalkracht in het basisonderwijs, daarna begeleidde ze kinderen met reken- en taalachterstand. Ze was lid van de Medezeggenschapscommissie van het Greijdanus College in Zwolle. Sinds 2008 is mevrouw Hindriks vrijwilliger bij de Historische Vereniging Hardenberg, als coördinator en werkgroeplid, beheerder van de bibliotheekcollectie en gastvrouw en gids. Mevrouw Hindriks was jarenlang actief als ‘inlezer’, dat betekende dat zij boeken, tijdschriften en krantenartikelen inlas zodat blinde en slechtziende mensen deze konden beluisteren via de bibliotheek. Momenteel leest zij nog elke twee weken het kerkblad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bergentheim in, voor slechtziende gemeenteleden. Vanaf 1977 is mevrouw Hindriks actief voor deze kerkgemeenschap. Zij was met tussenpozen meerdere termijnen voorzitter van de vrouwenvereniging en vanaf 2006 is zij lid van de Liturgiecommissie.

Sinds 1994 is mevrouw Hindriks bij verkiezingen in de gemeente lid of voorzitter van één van de stembureaus. Samen met haar man nam ze gedurende zestien jaar de zorg op zich voor haar tante, toen zij alleen kwam te staan.Liturgiecommissie. Sinds 1994 is mevrouw Hindriks bij verkiezingen in de gemeente lid of voorzitter van één van de stembureaus. Samen met haar man nam ze gedurende zestien jaar de zorg op zich voor haar tante, toen zij alleen kwam te staan.

De heer Harmannus Willem Hindriks (Bergentheim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hindriks was van 1977 tot 2006 hoofd van de Casper Diemerschool in Bergentheim. Daarna deed hij interimklussen en begeleidde onderwijzend personeel, dat laatste deed hij nog tot ver na zijn pensionering. Hij is voorzitter van de Historische Vereniging Hardenberg. In deze grote vereniging is hij als voorzitter een verbinder, ook de samenwerking met andere historische verenigingen in de regio heeft hij altijd bevorderd. De heer Hindriks is voor de HistorischeVereniging ook gids bij stadswandelingen.

Onder supervisie van Gevangenenzorg Nederland bezoekt de heer Hindriks maandelijks (ex-)gevangenen, tbs’ers of hun familieleden, om morele steun of een luisterend oor te bieden. Vanaf 1979 was de heer Hindriks gedurende een aantal termijnen ouderling en lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bergentheim. Sinds 2014 is hij lid van het moderamen en voorzitter van de wijkraad West. De heer Hindriks was zeven jaar lang lid van de landelijke cliëntenraad van GGZ-instelling Eleos, die professionele geestelijke gezondheidszorg vanuit een christelijke geloofsovertuiging biedt en zorgde samen met zijn echtgenote voor haar alleenstaande tante.

Buurtkamer HardenbergDEDEMSVAART - De Buurtkamer is een plek waar mensen van alle leeftijden, die graag meer contact willen, elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten.

Men kan er gewoon een kopje koffie, thee of frisdrank nuttigen, maar ook samen met anderen een activiteit ondernemen. In de Buurtkamer zijn vrijwilligers aanwezig die de rol van gastheer/-vrouw op zich nemen en het de bezoekers zo aangenaam mogelijk maken.

De Buurtkamer is gratis toegankelijk; voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

De coördinatie van de Buurtkamer is in handen van De Stuw. Indien u geen vervoer heeft, kunt u dit kenbaar maken. U kunt ook opgehaald worden wanneer u het moeilijk vindt om alleen naar de Buurtkamer te komen. Voor vragen als deze of voor meer informatie kunt u bij De Stuw terecht via telefoonnummer: 0523 267478 en vragen naar Marlon Ruben.

De Buurtkamer is elke woensdag- en donderdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur in de van Dedem Marke in kamer ‘T Tiedverdrief.

HARDENBERG - De oude stadsmuur bij het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt gerestaureerd. Dat heeft het college dinsdag 23 april 2019 besloten. De stadsmuur wordt in oude staat hersteld.

De stadsmuur is in 1230 gebouwd en in 1962 gerestaureerd. De muur dient als keerwand voor het hoger gelegen Wilhelminaplein. Een aantal jaar geleden is een deel van buitenkant van de muur ingestort. Vermoedelijke oorzaak is dat de binnenkant van de muur is uitgespoeld door water. Nu de herinrichting van het Wilhelminaplein bijna afgerond is, wordt de stadsmuur hersteld.

Onderzoek
Voordat de muur kan worden hersteld, is onderzoek gedaan. De muur bestaat uit een bijzondere steensoort, namelijk ijzeroer. Dat deze steensoort is gebruikt voor de muur, is vrij uniek in Nederland. Dat maakt dat het belangrijk om de muur goed te restaureren. Daarnaast is het een rijksmonument. De manier waarop de stadsmuur wordt hersteld moet goedgekeurd worden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft het RCE de plannen goedgekeurd.

Start herstel stadsmuur
Voordat de restauratie van de stadsmuur kan beginnen, is de gemeente op zoek naar een bedrijf die gespecialiseerd is in werken met bijzondere steensoorten en restauratiewerkzaamheden. De muur moet eerst afgebroken worden, om de binnenkant goed te kunnen herstellen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat water de mortel tussen de stenen niet kan wegspoelen. De stenen worden genummerd, zodat ze bij de opbouw op dezelfde plek komen te liggen. Zo verandert de muur niet, maar kan het wel weer een aantal eeuwen dienen als laatste stukje stadsmuur van Hardenberg. Wanneer de werkzaamheden beginnen en afgerond worden, is nu nog niet bekend.

Gemeentehuis HardenbergREGIO - De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun Raden en Staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Als de regionale overheden 20 miljoen euro investeren, wil het Rijk hier ook 20 miljoen aan bijdragen. In mei wordt in 6 gemeenteraden en Provinciale Staten hierover besloten, zodat na positieve besluitvorming de Regio Deal in juni 2019 met het Rijk afgesloten kan worden.

De verantwoordelijk bestuurders willen graag samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs met de Regio Deal aan de slag gaan. Zij zeggen hierover het volgende: “Het is een prachtige en krachtige regio, maar ook een regio met diverse uitdagingen op het gebied van werken, wonen en welzijn. Met deze forse impuls gaan we voor een nog sterkere regio. Het geeft de mogelijkheid om versneld een positieve ontwikkeling op gang te brengen. We zijn blij dat het Rijk dat ook zo ziet. In elke gemeente worden na de zomer projecten gestart die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio”. 

Financiële bijdrage
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de komende vier jaar 10 miljoen euro bij te dragen, de zes gemeenten stellen hun gemeenteraad voor om samen ook 10 miljoen euro bij te leggen. De gemeenten dragen naar rato bij: in verhouding tot het aantal inwoners. Per gemeente betekent dit een bedrag van: Aa en Hunze: 818.868 euro, Borger-Odoorn: 819.870 euro, Coevorden: 1.142.347 euro, Emmen: 3.462.316 euro, Hardenberg: 1.959.760 euro en Hoogeveen 1.796.840 euro.

Werken, Wonen en Welzijn
De bijdrage wordt op drie terreinen ingezet: Werken, Wonen en Welzijn. Na ondertekening met het Rijk wordt in gezamenlijkheid besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd. In hoofdlijnen gaat het om de volgende richtingen:

Werken
Er komen plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen, zodat er voldoende en competent personeel opgeleid wordt. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. En willen we de aansluiting tussen techniekonderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Wonen
In de regio is een deel van de woningen verouderd en zijn er te weinig woningen voor kleine huishoudens. De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar eigenaren wonen met een lager inkomen. Er worden verschillende aanpakken in wijken en dorpen getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen.

Welzijn
Met het geld van de Regio Deal wordt onderzocht hoe met minder hulpverleners toch de juiste hulp kan worden geboden. Daarnaast is de ambitie om voldoende gekwalificeerd HBO-zorgpersoneel op te leiden, in en uit de regio. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Wat werkt in de regio en in de praktijk? Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor zal een intensievere samenwerking tussen scholen en gezinnen en tussen scholen onderling moeten komen.

 

frank van essenHARDENBERG - Op zondag 23 juni komt de Hardenberger Frank van Essen met 6-koppige band en dé Zandtovenaar Gert van der Vijver naar De Voorveghter.

Eind 2018 kwam zijn eerste instrumentale solo CD uit, genaamd SANCTUM. Zijn muziekstijl is te omschrijven als World Fusion - een prachtige mix van wereldmuziek: symfonisch, filmisch en meeslepend, waar de viool als rode draad doorheen loopt. Soms neigend naar Ierse folk, soms naar klassiek, soms naar symfonische rock. Een ware belevenis die steeds weer verrast en ontroerd. Het concert begint om 20.15 uur.

Frank van Essen is al jarenlang een bekende naam in de vaderlandse muziekwereld - én ver daarbuiten. Zijn prachtige strijkers zijn te horen op hits van ondermeer Martin Garrix, Nick en Simon, Matt Simons, Within Temptation en Marco Borsato. Maar ook als drummer heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend: hij speelde 25 jaar bij de Engelse folk/rock band Iona, en werkte als sessiedrummer mee aan een paar honderd CD's van artiesten wereldwijd. De sympatieke Collendoorner is ook muziekproducer van bands als Sela en Trinity en won dit jaar een Zilveren Duif als producer van Sela waar hij inmiddels 12 CD's mee maakte.

Van Essen verzamelde een geweldige band om zich heen met toetsenist/gitarist Dave Bainbridge (Iona, Strawbs, Lifesigns), pianist Jan Willem van Delft, gitarist Allard Gossens, bassist Mark Dekkers, drummer Peter Dijkstra en saxofonist Sjoerd Visser. Samen presenteren zij SANCTUM van begin tot eind aan het publiek in Hardenberg.

Ook visueel valt er veel te beleven: de bekende Hardenbergse fotokunstenaar Bertil van Wieren projecteert beelden van de Ierse kust, en last-but-not-least gaat dé Zandtovenaar Gert van der Vijver de muziek tot leven brengen met zijn prachtige zandkunst.
De kaartverkoop is inmiddels begonnen!

Kaarten
Kaarten zijn op de website www.voorveghter.nl te bestellen, telefonisch via 0523-280350 of tijdens de openingstijden aan de theaterkassa verkrijgbaar. De kassa van De Voorveghter is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur en donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur. Tevens is de kassa een uur voor iedere voorstelling geopend.

Luister Live

Nu en Straks

12:00-14:00
Brinkys Luchtige Lunch
14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-18:00
De Stamtafel (H)
17:00-18:00
Non-Stop Dinsdagavond
19:00-21:00
Dutch Blues Radio

Luister onderweg met TuneIn