NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

ANBI gegevens Omroep NOOS

Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.

Naam Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS
KvK nummer 57562474
RSIN/fiscaal nummer 852633749

 

Contactgegevens:

Adresgegevens:

Molensteen 5
7773 NM HARDENBERG

 

Overige contactgegevens:
Website: www.omroepnoos.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0523-760755

 

Doelstelling stichting
Het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in de gemeente Hardenberg levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter  de Jong, Gerhard Frederik
Secretaris Dekker, José
Penningmeester Bekedam, Frits
Bestuurslid Knol, Roland
Bestuurslid Brunink, Alexander Richard
Bestuurslid Aan het Rot, Jeroen
Bestuurslid Keep, Jan

 

 

Beloningsbeleid:
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden

 

Verslagen (downloads):

 

Beleidsplan (pdf)

 

Jaarverslag PBO 2014 (pdf)

 

Jaarverslag PBO 2015 (pdf)

 

Jaarverslag PBO 2016 (pdf)

 

Jaarverslag PBO 2017 (pdf)

 

Jaarverslag Programmastaf 2014 (pdf)

 

Jaarverslag Programmastaf 2015 (pdf)

 

Jaarverslag Programmastaf 2017 (pdf)

 

Activiteiten:
Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteit(en)
Dit verslag dient ten minste jaarlijks uitgebracht te worden. Let op het gaat hier om een verslag en niet om de geboekte resultaten. Van belang is dat een ANBI via het verslag verantwoording aflegt over haar inspanningen. Wat gebeurt er met het geld.

 

Jaarverslag NOOS 2014 (pdf)

 

Jaarverslag NOOS 2015 (pdf)

 

Jaarverslag NOOS 2016 (pdf)

 

Jaarverslag NOOS 2017 (pdf)

 

Financiële balans en de staat van baten en administratie lasten, met toelichting..
Volgens de staatssecretaris van Financien hoeft niet de volledige balans en resultatenrekening opgenomen te worden, maar kan worden volstaan met een samenvatting.
De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd worden. Ons boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Balans en Winst- en Verliesrekening NOOS 2014 (pdf)

 

Balans en Winst- en Verliesrekening NOOS 2015 (pdf)

 

Balans en Winst- en Verliesrekening NOOS 2016 (pdf)

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-15:00
Non-Stop Zondagmiddag
15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country

Luister onderweg met TuneIn