NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Peter SnijdersHARDENBERG - Peter Snijders wordt per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Elker - Het Poortje.

Hij volgt Greetje de Vries - Leggedoor op. Elker – Het Poortje begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met opgroei- en opvoedproblemen. Peter Snijders is in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Hardenberg. Daarnaast bekleedt hij enkele bestuurs- en nevenfuncties. Per 1 januari 2018 neemt hij als nevenfunctie de voorzittersrol van de Raad van Toezicht op zich.

Peter Snijders: “Goede specialistische zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren is van groot belang. De verbinding met andere domeinen en samenwerking met gemeenten is daarbij essentieel. Ik wil me graag inzetten voor deze kinderen en jongeren in Noord-Nederland.” De voorzittersfunctie is beschikbaar gekomen nadat Greetje de Vries - Leggedoor is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Omdat die functie niet verenigbaar is met de functie bij Elker – Het Poortje heeft zij haar functie in de Raad van Toezicht neergelegd. Greetje de Vries – Leggedoor zat vanaf november 2006 in de Raad van Toezicht van Het Poortje, eerst als lid en later als voorzitter. Sinds de bestuurlijke fusie tussen Elker en Het Poortje op 1 januari 2014 is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Elker

We willen Greetje de Vries – Leggedoor hartelijk danken voor haar inhoudelijke gedrevenheid en enthousiaste en vakkundige inzet voor de kinderen en jongeren in Noord-Nederland. Wij denken met Peter Snijders een goede opvolger te hebben gevonden. We wensen Peter Snijders en Greetje de Vries – Leggedoor veel succes toe in hun nieuwe functie. Totdat Peter Snijders op 1 januari 2018 start, worden de voorzitterstaken tijdelijk waargenomen door de vice-voorzitter.

De Combinatie Elker - Het Poortje is de moederstichting van de bestuurlijk gefuseerde stichtingen Elker Jeugd- en Opvoedhulp, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Viyuna. In de moederstichting zijn de ondersteunende diensten samengebracht. Bij Elker - Het Poortje samen werken ruim 800 medewerkers.

Elker - Het Poortje begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met opgroei- en opvoedproblemen. Dit kunnen eenvoudige, maar ook complexe problemen zijn. Het doel is om kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee te laten doen in de samenleving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten en ketenpartners.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn