NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - Tijdens de landelijke Week van de Mediawijsheid in november vindt in theater De Voorveghter in Hardenberg een aantal voorstellingen plaats over de impact van digitaal pesten.

De voorstellingen met de titel ‘Whatsappening’ worden georganiseerd voor de brugklassers en hun ouders op de Hardenbergse scholen. De voortgezet (speciaal) onderwijsinstellingen, de ouderraden van deze scholen, de Stuw, Samen Doen-team en het theater werken hierbij nauw samen om het digitaal pesten aan te pakken.

Alle eerstejaars leerlingen en hun ouders ontvangen van hun school een uitnodiging voor de theatervoorstelling Whatsappening. Aanleiding voor dit gezamenlijke initiatief is een aantal incidenten op de scholen waarbij leerlingen slachtoffer werden van digitaal pesten via de sociale media. De impact van dit digitaal pesten is verregaand en kan kinderen in een kwetsbare leeftijd flinke schade toebrengen. Daarnaast blijkt dat ouders veelal geen weet hebben van het online gedrag van hun kinderen.

Bewust maken In samenwerking met de jongerenwerkers van de Stuw en het Samen Doen-team, dat onder meer regie voert op de jeugdhulp, maken de scholen er nu actief werk van om leerlingen en ouders meer bewust te maken van de impact van digitaal pesten. De theatervoorstelling Whatsappening maakt op indringende wijze duidelijk wat de negatieve effecten van de sociale media zijn. Onderwerpen zoals haatberichten, sexting, identiteitsmisbruik en het aanzetten tot desastreuze spelletjes komen daarbij aan de orde.

Wet Veiligheid op school Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. In de wet staat dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. Zo moet er op scholen een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet er een coördinator op school zijn die het beleid tegen pesten bewaakt. Zodat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

De theatervoorstelling Whatsappening van TEN producties voor de eerstejaars leerlingen en hun ouders vindt plaats op 20 en 21 november in theater De Voorveghter in Hardenberg. De leerlingen zien hem overdag en de ouders kunnen zich opgeven voor de voorstelling op een van de twee avonden.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution
21:00-23:00
Dutch Blues Radio (H)
23:00-23:59
Non-Stop Zaterdagnacht

Luister onderweg met TuneIn