De KrimHARDENBERG - In de gemeente Hardenberg spraken 85 mantelzorgers zich uit over hun behoefte aan ondersteuning. Mantelzorgers vragen daarin om maatwerk. Ze vinden dat hun ondersteuning meer aandacht verdient. Er moet een centraal punt komen waar mantelzorgers terecht kunnen.

In vier bijeenkomsten gingen mantelzorgers met elkaar in gesprek. Vanuit hun persoonlijke soms schrijnende verhalen gaven ze hun invulling aan de door de Gemeente Hardenberg vastgestelde ambities. Dit resulteerde in een schat aan informatie over de wensen en behoeften van mantelzorgers. Hiermee gaat de coördinator mantelzorgnetwerk, Willemien HardenbergTuin, aan de slag. Ze verwerkt dit in een concreet werkplan voor het komende jaar.

Mantelzorgers hechten veel waarde aan een centraal punt waar ze zich kunnen melden met hun vragen. Zo vinden zij beter de weg naar hun ondersteuning. Ondersteuning die mantelzorgers wensen betreft informatie over ziektebeelden maar ook praktische hulp of advies. Daarnaast is er veel behoefte aan begeleiding in het vinden van de juiste zorg voor hun naaste. Alle regeltaken  daaromtrent ervaren mantelzorgers als erg belastend. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten hun aanbod in ondersteuning beter voor het voetlicht brengen richting mantelzorgers. Presentatie van hun aanbod via het ene centrale meldpunt zou helpen. Betere onderlinge samenwerking tussen organisaties is nodig zodat ze elkaars mogelijkheden kennen en beter inzetten.

BergentheimContinue aandacht voor de situatie van mantelzorgers blijkt van groot belang. Jonge mantelzorgers verdienen op hen aangepaste aandacht. Mantelzorg is zeker op de lange duur vaak zwaar, fysiek en emotioneel. Mantelzorgers zijn zo druk met zorgen dat ze zichzelf vergeten. Familie, vrienden, buren maar ook professionals in de zorg en werkgevers zouden meer oog en oor moeten hebben voor de mantelzorger. Door regelmatig een gesprek te voeren over hoe het met hen gaat, valt dreigende overbelasting te signaleren. Mantelzorgers hebben tijd nodig voor zichzelf om in balans te blijven. Daarvoor is behoefte aan mensen die de zorg tijdelijk of structureel overnemen, vrijwilligers of professionals. Dit vraagt om meer flexibele maatwerk oplossingen in overleg met de zorgvrager en de mantelzorger. Goede samenwerking van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners is daarbij noodzakelijk.

DedemsvaartMantelzorgers verdienen waardering. Daar is iedereen het over eens. Over de vorm waarin lopen de meningen uiteen. Dit blijkt erg afhankelijk van de persoonlijke beleving. Mantelzorgers pleiten daarom voor individuele keuzevrijheid als het gaat om het besteden van het bedrag dat de Gemeente jaarlijks beschikbaar stelt. Ze bedenken zelf creatieve bestemmingen. Daarnaast is iedere vorm van aandacht voor mantelzorgers een steun in de rug. Kijk eens om u heen wie u tot steun kunt zijn.