NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

t holt GrootHARDENBERG - Zaterdag 10 november wordt het traject Hardenberg-Coevorden van de N34 feestelijk heropend. 

Van 10 tot 14:30 worden er onder het nieuwe viaduct 't Holt, dat de N34 overbrugt ter hoogte van de JC Kellerlaan, allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij naast vermaak ook vooral informatie over de vernieuwde N34 is te verkrijgen. Tussen 10 en 11 is er een tijdrit voor wielrenners die zal starten in Ane, waarna de wielrenners 5 Km mogen sprinten richting Hardenberg, waar de finish zal zijn ter hoogte van de afslag voor het viaduct. Daarna wordt dezelfde route afgelegd door hardlopers, die om half 12 zullen starten.

Intussen is er voor recreatieve fietsers ook de gelegenheid om over de N34 te fietsen, maar dan in tegenovergestelde richting, gescheiden van de wielrenners / hardlopers door de groene strook in het midden van de weg, die aangeeft dat de N34 een 100Km weg is. Voor deze fietsers is een tocht van 22Km uitgezet, die zal leiden langs verschillende kunstwerken en punten waar informatie over de N34 te vinden is.

Bij het viaduct ''t Hoge Holt' wordt er een zogeheten verkeersplein ingericht waar onder meer een barista, springkussens, de ANWB Streetwise bus, een rijsimulator en Veilig Verkeer Nederland aanwezig zullen zijn. Er wordt veel bezoek verwacht in verband met de grote interesse die voor het N34 project getoond is, men adviseert dan ook op de fiets of te voet naar het evenement te komen in verband met de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Na de festiviteiten die tot 14:30 zullen duren zal vervolgens in de feesttent aan de Hofsteeweg, dichtbij het viaduct 't Holt het officiële deel plaatsvinden dat zal leiden tot de (her)opening van de N34 voor het reguliere autoverkeer. Allereerst zal de gedeputeerde mobiliteit, water en sociaal van de provincie Overijssel, Bert Boerman een toespraak houden, gevolgd door wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg. Daarna zal er op de locatie een mini symposium zijn. Om 15:45 staat de officiële opening van de N34 gepland, waarna vanaf ca 16:00 uur de N34 weer open zal zijn voor het verkeer.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de N34, waarbij de voorheen 80Km provinciale weg omgebouwd is naar een 100Km stroomweg. Dat houdt in dat het autoverkeer zonder oponthoud van kruispunten, oversteekplaatsen en dergelijke veilig door kan rijden. Daarom kan ook de maximumsnelheid verhoogd worden naar 100Km/u. Een aantal kruispunten zijn afgesloten, andere kruispunten, zoals het grote kruispunt met de J.C. Kellerlaan/Hofsteeweg is nu ongelijkvloers gemaakt. Hierdoor zullen de files die er regelmatig tussen het viaduct van de N343 en dat kruispunt stonden tot het verleden horen.

Ook is de weg verbreed en is er aan beide zijden een bredere berm gecreëerd. Ook de markeringen zijn verbeterd en wordt over het gehele traject nu een dubbele doorgetrokken streep gehanteerd. De markeringen zijn voorzien van een reliëf waardoor de bestuurder duidelijk voelt en hoort als deze streep overschreden wordt. De groene band in het midden moet duidelijk maken dat het nu om een autoweg gaat, wat uiteraard ook op de bebording duidelijk aangegeven wordt.

Voorlopig mag er echter nog slechts 80Km gereden worden op de weg, voor de veiligheid van de wegwerkers, die nog werken aan het afwerken van de weg en de tunnels die eronderdoor liggen. Overigens geldt dat ook voor het deel tussen de N343 en de rotonde bij de Witte Paal. Hoewel de weg geheel gereed lijkt te zijn, vinden er ook daar rond de N34 nog verschillende werkzaamheden plaats. Zodra alle werkzaamheden afgerond zijn zullen de borden die de snelheid tot 80Km/u beperken verwijderd worden en mag er 100km/u gereden worden.

Bij Ane is het gehele viaduct vervangen in slechts 7 weken tijd. Eigenlijk stond dit viaduct pas op de planning voor vervanging over ca. 10 jaar, maar er is gezien de staat van het viaduct en de ingrijpende werkzaamheden van de gehele N34 gekozen om dat nu al te doen. Vooral ook omdat de weg ook breder is geworden en dus bij het viaduct smaller zou worden en men over 10 jaar de weg opnieuw voor een langere tijd zou moeten afsluiten. Het viaduct was afgelopen week al in het nieuws omdat ruim voor de opening de glazen geluidswering al was beklad met graffiti. Dit is inmiddels voor de opening weer schoongemaakt.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn