Dedemsvaart centrumDEDEMSVAART - Bezoekers weten het gevarieerde aanbod van winkels in het centrum van Dedemsvaart goed te vinden.

Vooral rond de Markt en de Julianastraat is het druk, waardoor de parkeerplaatsen in die omgeving bezet zijn. Dit wordt deels veroorzaakt doordat ondernemers en bewoners hun auto parkeren rond de Markt en Julianastraat. Zij maken vanaf januari 2018 ruimte voor bezoekers, doordat zij geen ontheffing meer krijgen om langdurig rond de Markt te parkeren. Maandag 6 november wordt hierover een inloopbijeenkomst gehouden.

In overleg met de DMC en het Plaatselijk Belang heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om de beschikbare parkeerplaatsen op de Markt effectief in te zetten voor de bezoekers van het centrum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om de ondernemers in het centrum en de bewoners van de Markt en omgeving vanaf januari 2018 geen parkeerontheffingen voor de blauwe zone te verstrekken. Daarvoor in de plaats wordt het parkeerterrein aan de Mr. Zacharias Tijllaan uit de blauwe zone gehaald en kan iedereen zijn voertuig hier lang parkeren. Op het parkeerterrein achter de Baron kan ook lang geparkeerd worden. Beide terreinen samen geven naar verwachting voldoende ruimte voor de langparkeerders.

De bewoners en de ondernemers moeten als gevolg van dit besluit hun voertuig op iets grotere afstand parkeren. De bewoners en ondernemers met een parkeerontheffing zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De huidige ontheffinghouders van de Julianastraat kunnen nog wel een ontheffing krijgen, omdat hiervoor minder alternatieve zijn.

In het centrum van Dedemsvaart geldt een blauwe zone. In de blauwe zone mag maximaal twee uur lang worden geparkeerd op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur . Iedereen die de auto langer dan twee uur wil parkeren, kan terecht op de parkeerplaats aan de Mr. Zacharias Tijllaan en de achter de Baron. Hierdoor komen op de Markt meer parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Het gevolg is dat per dag meerdere bezoekers van het centrum kunnen profiteren van de parkeerruimte in de blauwe zone.

Maandag 6 november van 17.00 uur tot 18:30 uur wordt een inloopbijeenkomst gehouden over de wijzigingen. Vragen van inwoners en ondernemers worden door medewerkers van de gemeente beantwoord. De inloopbijeenkomst is in het Projectbureau Masterplan Centrum Dedemsvaart, Julianastraat 38 in Dedemsvaart.