NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De PvdA, ChristenUnie en D66 hebben vragen gesteld over de vergunningaanvragen voor geitenstallen in Anerveen, Schuinesloot en Radewijk, nu duidelijk is geworden dat omwonenden van kippen- en geitenstallen vaker longontsteking hebben.

De staatssecretaris van EZ en de minister van VWS noemen de situatie zorgelijk en roepen gemeentes op om hiermee rekening te houden bij vergunningen. De partijen willen van het college weten hoe zij met deze conclusies en oproep omgaat, hoe de omwonenden worden geïnformeerd en hoe het college aankijkt tegen een (tijdelijke) stop van de bouw van nieuwe geitenhouderijen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de staatsecretaris van EZ en de minister van VWS dat mensen die rondom pluimvee- en geitenhouderijen wonen, een grotere kans hebben op longontsteking*. De staatssecretaris geeft aan deze ontwikkeling zorgelijk te vinden: “Wij vinden de verhoogde ziektedruk een zorgelijk signaal. Omdat de oorzaak van de ziektedruk rond geitenhouderijen onduidelijk is, zullen wij op dit punt vervolgonderzoek uit laten voeren.

Gelet op de gevonden effecten lijken maatregelen noodzakelijk, maar zoals de onderzoekers aangeven, is meer inzicht nodig alvorens risico-reducerende maatregelen te kunnen treffen. Dit neemt niet weg dat het in de tussentijd van belang is dat het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en voor zover mogelijk bij het nemen van besluiten over het verlenen van vergunningen, rekening houdt met deze zorgelijke signalen.”

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn